BIBLIAKÖR

BIBLIAKÖR Dér Katalin vezetésével, minden második hétfőn este fél 8 órától.

Az aktuális sorozat tematikájáról, a soron következő alkalomról részletek a kápolnai hírlevelekben is olvashatók. Minden régi, és csatlakozni vágyó, érdeklődő új testvérünket szeretettel várjuk!

 

A 2021. szeptemberében újra induló, megint élő alkalmas Bibliakörökben a másfél éve megszakadt János evangélium sorozat folytatását hallgathatjuk.

2021. szept. 20. A kánai menyegző előzményei (folyt.) (mp3)

2021. okt. 4. A kánai borcsoda (Jn 2,1-11). A János-evangélium alapjelképei: búza(kenyér), a szőlő/bor és az olaj — a szentségek anyagai is. Jézus a borcsodával megelőlegezi Isten és a hívő égi menyegzőjét — ugyanezt teszi minden szentmisében is. (mp3)

2021. okt. 18.  János evangéliuma — Nikodémus (3,1-16), avagy az újjászületésről: Mi az? Miért szükséges? Hogyan lehetséges? (mp3)

2021. nov. 1.  János evangéliuma — Nikodémus (3,17-21), Az újjászületésről – folytatás. (mp3)

2021. nov. 15.  János evangéliuma — A Szamariai asszony (4,1-42), egy hiteles megtérés elbeszélése. (mp3)

2021. nov. 29.  János evangéliuma — Gyógyítás a Bethesda fürdőnél (4,43-5,18), Jézus szava életet teremtő szó. (mp3)

2021. dec. 13.  János evangéliuma — Jézus Krisztus istensége. Jézus és az Atya, avagy mi vette rá Istent arra, hogy emberként fogalmazza meg magát?(Jn 5,19-30) (mp3)

Téli szünet. A következő, a tavaszi sorozat első alkalma februárban lesz – témája: Jézus mint az élet kenyere.

2022. feb. 14.  János evangéliuma — Kenyérszaporítás és párbeszéd az élet kenyeréről. Jézus szavai nyomán két világ konfliktusa bontakozik ki.  (Jn 6,1-15, mp3) Az itt, és a soron következő alkalmakon vett szentírási szakaszok (Jn 6,1-71.) szövege: pdf.

2022. feb. 28.  János evangéliuma — “Engem gyűlöl a világ” mondja Jézus (Jn 7,7). Miért? A hit botránya. (Jn 6, 34-71)(mp3)

2022. márc. 15.  János evangéliuma — Jézus a sátoros ünnepen (Jn 7). (mp3)

2022. márc. 28.  János evangéliuma — Az igazság szabaddá tesz! (Jn 8,32) Mit jelent itt az igazság? És mit a
szabadság? Meg ez az egész kijelentés? (mp3)

2022. ápr. 11. Melyek a messiási csodák? Miben különböznek a “köznapi” csodáktól: És mi a jelentőségük a megváltás történetében? (mp3)

2022. ápr. 25. János evangéliuma 9. fejezet, a vakon született ember meggyógyítása. — A betegségek, bajok, csapások kétféle megközelítése; hogyan jut hitre az ember; a hitetlenség okai. (mp3, Jn 9 szöveg: docx)

2022. máj.9. János evangéliuma 11. fejezet, Lázár feltámasztása. (mp3, Jn 11 szöveg)

2022. máj.23. János evangéliuma 12. fejezet, Jézus betániai megkenésétől végső elutasításáig. (mp3, szöveg)

Nyári szünet! Dér Katalin szeptemberben folytatja a János evangéliuma sorozatot.

 

 

 

################################

A karantén-sorozat témája: KICSODA AZ ISTEN? VAN-E ISTEN, és hogyan beszéljünk róla nem hívőknek?

Dér Katalin új sorozata Jézus Mt 24,14-beli próféciájának jegyében indul, amely szerint a végső időkben, az ő második eljövetele előtt lesz egy új, világméretű evangéliumhirdetés nem hívőknek. A sorozat szerény részvétel ebben. Az online alkalmak folyamán együtt tanulgatjuk, hogyan lehet, érdemes beszélni nekik a hitről.

2020. szept. 21. — Van-e Isten? — A nem hívők két érvéből indulunk ki: 1. Ha van Isten, miért nem láthatjuk? Miért rejtőzködik? Miért nem teszi megragadhatóvá magát? 2. Ha Isten van és jó, akkor miért van a földön annyi rossz, bűn, szenvedés, katasztrófa? Miért engedi meg mindezt Isten, ha ő jó? (mp3)

2020. okt. 5. — Kicsoda az Isten? — Isten és a katasztrófák. Az első alkalommal arról volt szó, felelős-e Isten az emberi bűnök miatti szenvedésekért. Ha nem, akkor még mindig kérdés, felelős-e a betegségek és a természeti csapások okozta szenvedésekért. (mp3)

2020. okt. 19. — A KICSODA AZ ISTEN? c. sorozatban most arról lesz szó, milyen tudatlanság és félreértések övezik Isten személyét, még ma is, és sajnos még sok vallásos embernél is. Hogyan mutatta meg Jézus, milyen az Egy Igaz Isten, az ő Atyja, a Biblia Istene? (mp3)

2020. nov. 2. — A mai alkalom kérdése: Kicsoda az ember? Kicsoda az a lény, akit – bár oly parányi a kozmoszhoz képest – Isten mégis a legnagyobb figyelemre méltat, és gondoskodásával vesz körül? Miért olyan kiélezett az ember-kérdés? Mit jelent és mit nem jelent az, hogy az ember Istennek nemcsak teremtménye, hanem a gyermeke? (mp3)

2020. nov. 16. — A “Kicsoda az Isten?” sorozatban most arról lesz szó, hogy “Mi az a jó, amelyet az embereknek  cselekedniük kellene?” (Péld 2,4) A másik-központúság mint Isten törvényének lényege Jézus szerint. Ez világrengető fordulat! (mp3)

2020. nov. 30. — A sorozat mai előadásának kérdése: Hogyan lehet az ember igazzá, és boldoggá? (mp3)

2020. dec. 14. — “Ha meghal az ember, hol van ő?” (Jób 14,10) Mi a halál? Minden dolgok vége? Mi történik velünk a halálban, és mi történik a halál után? A témáról szóló két részes előadás első fele. (mp3)

Folytatás januárban, minden bibliakörös testvérünknek áldott Karácsonyt!

2021. jan. 18. — “Ha meghal az ember, hol van ő?” (Jób 14,10) Mi a lélek sorsa a halál után, és mi az, hogy feltámadás? Hogyan következik ez be?  A témáról szóló két részes előadás második fele. (mp3)

2021. feb. 1. — A “Kicsoda az Isten?” sorozatban mostantól a Tízparancsolatról lesz szó. Ebben az első részben arról, hogy mi is ez a “Tízparancsolat” valójában, miért adta Isten, és kiknek. (mp3)

2021. feb. 15. — A “Kicsoda az Isten?” című sorozatban folytatjuk a Tízparancsolat témáját, ilyen kérdésekkel: Hol a helye a törvénynek, a Tízparancsolatnak Isten tervében? Milyen szakaszokra oszlik a világ története a bűn és a törvény viszonya szempontjából? (mp3)

2021. márc. 1. A Tízparancsolat egésze. (mp3)

2021. márc. 15. A “KICSODA AZ ISTEN?” sorozatban a Tízparancsolatról lesz szó. Most az a negyedik rész jön, ahol Isten bemutatkozik: “Én vagyok az Úr, a te Istened…” — Dér Katalin arról beszél, micsoda mélységek rejteznek e szavakban! (mp3)

2021. márc. 29. A Tízparancsolatról szóló szakasz ötödik részében Isten tiszteletéről, imádatáról, és a bálványimádás tilalmáról lesz szó, tehát az első két parancsolatról. (mp3)

Soron kívül:

  • 2021. ápr. 3. Áldások özönében élni – húsvéti elmélkedés feltámadás ünnepén.
    Krisztus halála és feltámadása következtében Isten kiárasztotta ránk áldásainak teljességét. Mik ezek pontosan, és hogyan “működnek”? (mp3)

2021. ápr. 12. Tízparancsolat, 6. rész. A hívő, illetve nem hívő nevelés hatása a gyerekekre. (mp3)

2021. ápr. 26. Tízparancsolat, 7. rész. Elmélkedés a harmadik parancsolatról: Isten nevét hiába ne vedd! — Mi a mélyebb oka a szent Név szigorú védelmének a Tízparancsolatban? Honnan származik és miben áll az Istennév hatalma és ereje? 1. Isten neve, 2. Krisztus neve, a mi christianus, keresztény nevünk. (mp3)

2021. máj.10. Tízparancsolat, 8. rész. Online Bibliakör a negyedik parancsolattal, amely a hetedik nap megünnepléséről szól. Miben áll e nap misztériuma? Miért került át szombatról vasárnapra? (mp3)

2021. máj.24., Pünkösdhétfő. A Bibliakör tavaszi sorozatának záró alkalma. Találkozzunk szeptemberben, reméljük élőben, újra!

  • Az online Bibliakörön Dér Katalin PÜNKÖSDI ELMÉLKEDÉSÉT halljuk a SZENTLÉLEKRŐL. A Lélek: személy — de melyek a személyi tulajdonságai, és hogyan függnek ezek össze a karizmákkal? Melyek a lélek gyümölcsei, adományai és fegyverei? (mp3)

 

 

archív/

A járvány adta helyzet miatt a személyes részvételű előadások márciustól szüneteltek. A tavaszi korlátozások idején Dér Katalin online elmélkedéseket osztott meg a Bibliakörrel, amiket itt lehet meghallgatni, letölteni.

2020. június. 22. — Amikor Isten hallgat. Elmélkedés a 77. zsoltár alapján. (mp3)

2020. június. 15. — Imával a félelem ellen. Elmélkedés az 56. zsoltár alapján. (mp3)

2020. június. 7. — A balgatag és a bölcs. Elmélkedés a 14. zsoltár alapján. (mp3)

2020. május. 30. — A mélységből kiáltok hozzád, Uram – De profundis. Elmélkedés a 130. zsoltár alapján (mp3)

2020. május. 21. — Miben reménykedjem, Uram? Elmélkedés a 39. zsoltár alapján. (mp3)

2020. május. 8. — Meddig még? Elmélkedés a 13. zsoltár alapján. (mp3)

2020. április. 24. — Bizalom világjárvány idején. (mp3)

2020. április. 13. —  Kérdések és bibliai válaszok járvány idején. (mp3)

2020. április. 6.  — Nagyböjti elmélkedés -2.: 91. zsoltár – “Ne félj!” (mp3)

2020. márc. 23.  — Nagyböjti elmélkedés -1.: Dsida Jenő Nagycsütörtök című költeménye alapján elmélkedünk a Getszemáni kertben történtek spirituális-lelki tartalmáról. (mp3)

2020/I. : AZ ÉLET CSODÁJA – A János-evangélium – A félbeszakadt sorozat majd folytatódik, ha személyes részvételű Bibliakör alkalmakra lesz megint lehetőség.

Az ún. jánosi iratok (az evangélium, a jánosi levelek és a Jelenések könyve) az Élet, a Krisztusban nekünk adott élet misztériumáról szólnak. Ebből következik a János-evangélium egészen különleges, egyedülálló jellege az Újszövetségben. (A sorozat alkalmainak kezdőimája: pdf)

2020. márc. 9.  Az a bizonyos hét nap. A kánai borcsoda előkészítése (Jn 1,19-51). (pdf, mp3)

2020. feb. 24. János evangéliuma 3 — A Prológ (Logosz-himnusz) A Prológ súlyos mondatai hitünk legmélyebb rétegeibe mutatnak. Ezekről a mélybe mutató kérdésekről lesz szó. (pdf, mp3)

2020. feb. 10. János-evangélium, Bevezetés-2  —  még mindig bevezető kérdések, mint pl.: Antiszemita-e a János ev.? Miben és hogyan lép túl János Jézusa mindazon, amit addig róla bárhol, az Ószövetségben, a próféciákban, sőt a szinoptikus evangéliumokban elmondtak? (mp3)

2020. jan. 27. Bevezetés: Mikor keletkezett a 4. evangélium? Ki volt a szerzője? Mi mindenben tér el a többitől? (mp3)

Az elhangzott sorozatok temái és felvételei:

2019/I-II. félév: A RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVÉL

A sorozat hanganyagai (mp3) és a tárgyalt szentírási szakaszok (pdf): ITT

2018./ II. félév (szept-nov) : AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI-III

A félév Ap. Csel. előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2018./ I. félév: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI-II

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2017./ II. félév: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI-I

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2017./ I. félév: JÖVENDÖLÉSEK A VÉGIDŐRŐL, folyt.

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2016./ II. félév: “MIK LESZNEK EZUTÁN?” — JÖVENDÖLÉSEK A VÉGIDŐRŐL. PÁNIKKELTÉS VAGY VALÓSÁG?

A végidőről számtalan bibliai prófécia szól. Mégis sok félreértés van forgalomban ezzel kapcsolatban, még a hívők is keveset tudnak róla. A kezdő alkalmon vázlatosan, a sorozatban pedig majd részletesen is, logikus sorban végigvesszük a tényeket, Isten kijelentéseit minderről. Mert nekünk tudnunk kell ezeket.

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2016. /I. félév: PRÓFÉCIÁK A SZABADÍTÓRÓL
Miért adott Isten sok évszázadon át olyan rengeteg előrejelzést az újszövetségi történésekről, a Messiásról? Miért közölt előre
számos egészen apró, látszólag jelentéktelen kis részletet is e titokzatos személyről? Milyen többletet adnak ezek Jézus megismeréséhez? Miért ment mégis
feledésbe mára oly sok messiási prófécia, köztük nagyon lényegesek is? Miért nemcsak szavakkal közölte Isten, amit a Messiásról tudatni akart, hanem tettekkel, jelképes cselekedetekkel is ? És miért csak saját Fia áldozata árán tudta megvalósítani az emberek megszabadítását: mit mondanak erről a próféciák?
A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT
Az előadás-sorozat témája könyvalakban is elérhető!