BIBLIAKÖR

BIBLIAKÖR Dér Katalin vezetésével, minden második hétfőn este 8 órától.

Az aktuális sorozat tematikájáról, a soron következő alkalomról részletek a kápolnai hírlevelekben is olvashatók. Minden régi, és csatlakozni vágyó, érdeklődő új testvérünket szeretettel várjuk!

 

A jelenlegi/új sorozat témája: JÁNOS EVANGÉLIUMA

A téli szünet utáni első alkalom: 2020. jan. 27.

 

2019/I-II. félév: A RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVÉL

(téli szünet)

2019. dec. 16. (Róm 13,8-15,13) Pál erkölcsi tanítása, folytatás. (pdf, mp3)

2019. dec. 2. (Róm 13,1-7) Miért létezik állam? Miért nemzetek? Isten és az állam. A keresztény ember és az állam. (pdf, mp3)

2019. nov. 18. (Róm 12. 4-21)  Az egyház önmeghatározása és kívánatos viselkedése egy ellenséges társadalmi-vallási közegben. (mp3)

2019. nov. 4. (Róm 12. 1-3) Téma a Római levél etikai része, a bibliai etika alapja. (pdf, mp3)

2019. okt. 21. (Róm 10,5-11,1-30), A TÉMA a Római levél 11. fejezete, avagy: “egész Izrael üdvözül” (Róm 11,26) — Isten ígéretei és a modern Izrael állam. (pdf, mp3)

2019. okt. 7.  Az igaz ember a hitből él (Róm 1,17), azaz miért és hogyan vezet katasztrófához a vallásos buzgóság istenismeret és hit nélkül? (Róm 9.19-10.4)  (pdf, mp3)

2019. szept. 23.  A PREDESZTINÁCIÓ (folyt.).  (Róm 9.1-18) A predesztináció szellemi törvényszerűségei és Izrael, avagy mire jó az eleve elrendelés? (pdf, mp3)

A tavaszi sorozat utolsó alkalma: 2019. máj. 27. A PREDESZTINÁCIÓ.  (Róm 8,  28-39) Hogyan és mire predesztinálja (rendeli) Isten az embert? Van-e negatív predesztináció, elrendelés a kárhozatra, avagy kettős predesztináció? (pdf, mp3)

2019. máj. 13. A Szentlélek munkája az emberben (folyt.); A teremtett világ együtt nyög, szenved és vajúdik Isten gyermekeivel. Miért? (Róm 8,14-27) (pdf, mp3)

2019. ápr. 29.  A SZENTLÉLEK MUNKÁJA AZ EMBERBEN. (Róm 8.1-13) (pdfmp3)

2019. ápr. 15.  A TÖRVÉNY DRÁMÁJA, avagy: mi történik, amikor a bűnös, gyenge, tökéletlen ember találkozik Isten szent, igaz és tökéletes törvényével? (Róm 7.) (pdf, mp3)

2019. ápr. 1. Mit jelent meghalni a bűnnek, és élni Istennek? (Róm 6,1-14) (pdf, mp3)

2019. márc. 18.  AZ ÚJ ÉLET ÉS A RÉGI BŰN, Pál apostol tanítása az áteredő bűnről. (Róm 5.) (pdf, mp3)

2019. márc. 4.  A hitből való megigazulás és az első hitből megigazult ember: Ábrahám. (Róm 3. , 4. ) (pdf, mp3)

2019. feb. 18. Miért szorul rá mindenki – a zsidó ember is – a megváltásra? (Róm 3.) Miért nem tud ő sem megigazulni a törvény cselekedetei révén? Hogyan vonatkozik ez ránk, mai keresztényekre is? Az isteni értékrend és az emberi értékrend radikális különbsége: kicsoda “igaz” Isten szerint, és kicsoda “igaz” az emberi gondolkodás szerint? (Róm 2,17-29, Róm 3) (pdf, mp3)

2019. feb. 4. Isten ítéletének elvei (Róm 2,5-16). Minek alapján és hogyan ítéli meg Isten — Jézus Krisztus által — az egyes embert? Hogyan a zsidót/keresztényt és hogyan a pogányt/nem hívőt? Milyen szerepe van az üdvözülésben a hitnek és milyen a cselekedeteknek? (mp3)

2019. január 21. AZ IGAZSÁG — Forrása, megismerése, hiányának oka. A kétféle kinyilatkoztatás. A természetes istenismeret és a lelkiismeret (Róm 1,18-2,4). (mp3) Az itt és következő alkalommal tárgyalt szövegrészek (Róm 1,18-2,29) a Neovulgata fordításhoz fűzött kommentárokkal: (pdf, D.K.).

2018. december 10. PÁL EVANGÉLIUMA — A RÓMAI LEVÉL. Bevezető a római levélhez: keletkezése, célja, felépítése (Prológus 1,1-17). (mp3)

Az elhangzott sorozatok temái és felvételei:

2019/I-II. félév: A RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVÉL

A sorozat hanganyagai (mp3) és a tárgyalt szentírási szakaszok (pdf): ITT

2018./ II. félév (szept-nov) : AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI-III

A félév Ap. Csel. előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2018./ I. félév: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI-II

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2017./ II. félév: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI-I

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2017./ I. félév: JÖVENDÖLÉSEK A VÉGIDŐRŐL, folyt.

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2016./ II. félév: “MIK LESZNEK EZUTÁN?” — JÖVENDÖLÉSEK A VÉGIDŐRŐL. PÁNIKKELTÉS VAGY VALÓSÁG?

A végidőről számtalan bibliai prófécia szól. Mégis sok félreértés van forgalomban ezzel kapcsolatban, még a hívők is keveset tudnak róla. A kezdő alkalmon vázlatosan, a sorozatban pedig majd részletesen is, logikus sorban végigvesszük a tényeket, Isten kijelentéseit minderről. Mert nekünk tudnunk kell ezeket.

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2016. /I. félév: PRÓFÉCIÁK A SZABADÍTÓRÓL
Miért adott Isten sok évszázadon át olyan rengeteg előrejelzést az újszövetségi történésekről, a Messiásról? Miért közölt előre
számos egészen apró, látszólag jelentéktelen kis részletet is e titokzatos személyről? Milyen többletet adnak ezek Jézus megismeréséhez? Miért ment mégis
feledésbe mára oly sok messiási prófécia, köztük nagyon lényegesek is? Miért nemcsak szavakkal közölte Isten, amit a Messiásról tudatni akart, hanem tettekkel, jelképes cselekedetekkel is ? És miért csak saját Fia áldozata árán tudta megvalósítani az emberek megszabadítását: mit mondanak erről a próféciák?
A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT
Az előadás-sorozat témája könyvalakban is elérhető!