BIBLIAKÖR

BIBLIAKÖR Dér Katalin vezetésével, minden második hétfőn este 8 órától.

Az aktuális sorozat tematikájáról, a soron következő alkalomról részletek a kápolnai hírlevelekben is olvashatók. Minden régi, és csatlakozni vágyó, érdeklődő új testvérünket szeretettel várjuk!

A 2017. őszi és 2018. tavaszi sorozat témája, AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI, szeptemberben folytatódik!

 

2018. június 11. Pál apostol harmadik missziós útja – Pál Efezusban: utak és mellékutak az ősegyházban. (mp3)

2018. május 28. Pál apostol második missziós útjának befejezése, a Korintusi Egyház megalakulása (mp3)

2018. május 14. Pál apostol athéni beszéde (mp3)  “Az ismeretlen isten”, avagy mi történik, ha a születő kereszténység találkozik a görög-római magaskultúrával?

2018. ápr. 16. A jeruzsálemi zsinat (mp3)

2018. márc. 19. Pál első missziós útja (mp3)

2018. márc. 5. Cornelius megtérése (mp3)

2018. feb. 19. Ananiás és Barnabás (mp3)

2018. feb. 5. Pál megtérése (mp3)

2018. jan. 22. Bevezetés, Pál apostol (mp3)

 

Az elhangzott sorozatok temái és fevételei:

2017./ II. félév: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

 

2017./ I. félév: JÖVENDÖLÉSEK A VÉGIDŐRŐL, folyt.

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

 

2016./ II. félév: “MIK LESZNEK EZUTÁN?” — JÖVENDÖLÉSEK A VÉGIDŐRŐL. PÁNIKKELTÉS VAGY VALÓSÁG?

A végidőről számtalan bibliai prófécia szól. Mégis sok félreértés van forgalomban ezzel kapcsolatban, még a hívők is keveset tudnak róla. A kezdő alkalmon vázlatosan, a sorozatban pedig majd részletesen is, logikus sorban végigvesszük a tényeket, Isten kijelentéseit minderről. Mert nekünk tudnunk kell ezeket.

A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT

2016. /I. félév: PRÓFÉCIÁK A SZABADÍTÓRÓL
Miért adott Isten sok évszázadon át olyan rengeteg előrejelzést az újszövetségi történésekről, a Messiásról? Miért közölt előre
számos egészen apró, látszólag jelentéktelen kis részletet is e titokzatos személyről? Milyen többletet adnak ezek Jézus megismeréséhez? Miért ment mégis
feledésbe mára oly sok messiási prófécia, köztük nagyon lényegesek is? Miért nemcsak szavakkal közölte Isten, amit a Messiásról tudatni akart, hanem tettekkel, jelképes cselekedetekkel is ? És miért csak saját Fia áldozata árán tudta megvalósítani az emberek megszabadítását: mit mondanak erről a próféciák?
A félév előadásainak hanganyagai (mp3): ITT
Az előadás-sorozat témája könyvalakban is elérhető!