Visszatekintés a 2019-es évre

Vannak fordulópontok minden ember életében, amikor lezárul egy időszak és kezdődik egy új. Minden – Isten kegyelméből – a javunkra válik. (vö. Róm 8, 28) A 2019-es év utolsó napjához, utolsó estéjéhez, utolsó óráihoz érkeztünk el. Az ember úgy érzi, mint mikor egy könyvelolvasásának a végére ért. Becsukja a könyvet, talán a szemét is becsukja és végig gondolja, hogy miről is szólt a könyv.

Most mi is csukjuk be a szemünket és tekintsünk vissza arra a könyvre, amit a Jóistennel közösen írtunk ebben az évben az Óbudai Szalézi közösségben. Emlékezzünk: kezdjük a könyv végétől indulva.

December: ez a hónap egyaránt tartogatott számunkra örömet, szomorúságot, áldást és kegyelmeket!

Igazi öröm volt, hogy Rendfőnök atya tartományunk élére Andrásfalvy János atyát választotta.  Az új tartományfőnök beiktatására december 28-án, aprószentek emléknapjának délelőttjén szentmise keretében került sor Kazincbarcikán, ahova mi is elmentünk külön autóbusszal. Mindannyian – akik ott voltunk – részesei lehettünk a magyar szalézi tartomány életerejének.

De egyúttal nagy szomorúság is érte tartományunkat, hogy Tímár Mihály atya december 14-én hosszú betegség után, lelkileg megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Péliföldszentkereszten volt december 23-án. Személyisége, lelkesedése, tenni akarása számunkra is sokszor erőt adott.

A karácsonyra való felkészülés során az idei évben is több iskola kérte a segítségünket: a Szent Margit Gimnázium, a Szent Gellért Iskola, a Meta Don Bosco Iskola, a Szent Péter és Pál Iskola, valamint a Pesthidegkúti Iskola. Kölcsönösen segítettünk egymásnak a felkészülésben. Az itteni közösség tagjai is részt vehettek egy adventi lelki félnapon, ahol volt tanítás, szentségimádás és gyónási lehetőség is.

A mostani adventi időszak egy kegyelemteljes időszak is volt: a Posztulátor atya, egy szakmai munkacsoporttal érkezett hozzánk Rómából, hogy előkészítsék Boldog Sándor István ereklyéjét.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az év során minden hónap első péntekén és vasárnaponként is szentségimádásokat szerveztünk. Bekapcsolódtunk a világméretű szentségimádásba is. Szeptember óta egész napos szentségimádásokat tartottunk elsőpéntekenként. Ezúton is köszönjük Andrásfaly János atyának a szervezést. Minden hónapban a fiataloknak is lehetőséget adtunk, hogy részt vegyenek egy ifjúsági szentségimádáson.

Az idei év novemberében volt a hagyományos adventi koszorúkötés a Szent Péter és Pál Iskolában. Az elkészült koszorúkat Márkus Zoltán atya áldotta meg.

A Szalézi Munkatársakkal nagy lelkesedéssel készítettük az adventi buszjegyeket. Az idei évben, a felajánlott összeggel a Szalézi Munkatársak Játékkészítő műhelyét támogathattuk.

A hónap elején a Szalézi Munkatársak közös fórumon vehettek részt Péliföldszentkereszten.

Ebben az évben is néhány alkalommal tartottunk animátorképzést a rendtársak közreműködésével vasárnap délutánonként Kovács Sándor vezetésével. Köszönjük az együttműködést és a lelkes részvételt. Imádkozzunk, hogy az animátorok meríteni tudjanak a szalézi lelkiségből.

Szent Imre herceg – a magyar ifjúság védőszentje – tiszteletére ünnepi szentmisét tartottunk a kollégistáknak és utána egy előadás volt az élet védelméről.

Október végén (október 25-én) a budapesti Új köztemető 301-es parcellájánál megáldották Boldog Sándor István emlékhelyét és újratemették mártírtársait. A temetési szertartáson mi is szép számban részt tudtunk venni.

Zarándoklaton vettünk részt október 23-án az Óbudai Esperesi Kerület szervezésében. Felkerestük Bátán a Szent Vér templomot és Mohácson az 1526-os csata nemzeti emlékhelyét. Márkus Zoltán atya kísérte kápolnánk híveit ezen a zarándoklaton.

Az őszi szalézi animátortalálkozón is ott voltunk Péliföldszentkereszten. A mostani alkalommal már az animátorokkal is készültünk a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Folytattuk a tavasszal elkezdett hivatás gondolatának kibontását.

A hónap közepén kollégistáinknak egy szalézi estet rendeztünk, ahol betekintés nyerhettek rendünk életébe. Mélyebben megismerhették Don Bosco életét és a szaléziakat, és a csoportpercekben megoszthatták élményeiket.

Október elején volt a hagyományos Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, ahol mi is képviseltettük magunkat. Ez a program lelkileg mindig megerősíti azokat, akik évről évre részt tudnak venni rajta.

Szeptember hónap is bővelkedett a programokban: A hónap végén volt a Családi nap a Laborc-parkban. A  lecsófeszt fontos része volt a lecsófőző

verseny. A programok közt volt képregény rajzolás, nagy bazár játék a gyerekeknek, koncert, játékok, táncház a felnőtteknek, tombola. Tartalmas, szép napot tölthettünk együtt.

Szeptember 26-án volt az itteni kórház lelkiségi csoportnak közös ismerkedős kirándulása Péliföldszentkeresztre. Meglátogattuk Havasi József és Frank Pál atyának a sírját, imádkoztunk értünk.

Szeptember 20-án volt az őszi kollégiumi hétvége az egyetemistáknak. Ez a hétvége az ismerkedésről, a közösségépítésről szólt.

Nagy öröm volt számunkra, hogy pernovíciusunkat, Csizy Ferencet, Rómába küldhettük a noviciátusházba. Szeptember 8-án kezdte meg a noviciátust. Kísérjük őt továbbra is az imádságban. Az itteni szalézi tevékenység gyümölcse Feri.

Szeptember 8-án volt több rendtársunk számára az első fogadalom évfordulója is.

A hónap elején több tanévnyitó programon is részt vettünk. ( Számalk Iskola, Szent Péter és Pál Iskola, Sapientia) A kollégiumban is volt tanévnyitó program szentmisével és kollégiumi gyűléssel.

Augusztus hónap végén volt a nyárzáró napközis tábor, amelyet a Szent Péter és Pál Iskolában tartottunk. Hálásak vagyunk az animátoroknak és a segítőknek, akik lelkesen jöttek és vezették a tábort.

A hónap közepén elbúcsúztunk Kővári Lászlótól, aki Kazincbarcikára ment és Claudius atyától, aki most Újpesten szolgál. Ugyanakkor új rendtársakat is köszönthettünk, akik Kazincbarcikáról érkeztek: Andrásfaly János atyát és Tóth Pétert, aki ebben az évben kezdte meg a felkészülést a papságra, teológiát tanul a Sapientián.

Augusztus 10-én volt a kollégiumi felvételi. Szép számban voltak érdeklődők, az idei évben is nagy volt a túljelentkezés.

Augusztusban külföldi vendégeket is fogadhattunk, akiknek a kollégiumban biztosítottunk szállást. Ezáltal hozzásegíthettük őket ahhoz, hogy jobban megismerjék fővárosunkat.

Július 27-én a Bosco-feszt záró napján egyik rendtársunk, Emmanuel lelkileg megerősödve, jól felkészülve – édesanyja jelenlétében – letette az örökfogadalmát Péliföldszentkereszten.

Ebben a hónapban több táborban is részt vettünk: volt óbudai szalézi közösségi tábor a munkatársak szervezésében, amivel a hátrányos helyzetű gyerekeket tudtuk támogatni. Lehetőség volt zenetáborban, ministránstáborban, tanyatáborba menni, sok élményt gyűjteni és pihenni.

Június végén volt az első nyári tábor a Szent Péter és Pál Iskolában. Nagy számban vettek részt a fiatalok. Köszönjük Károly testvér, az animátorok és segítők áldozatos munkáját a tábor sikeréért. A gyerekek lelkesen jöttek, lelkileg és testileg is jó kikapcsolódást jelentett nekik.

Elkezdődtek az építkezési munkálatok: a kiscelli utca épületét és a renházi kultúrtermet is lebontották. Kipakoltunk mindent az épületekből. Köszönöm azok munkáját, akik segítettek nekünk ebben az hatalmas munkában.

Június 21-én az Óbudai Szalézi Rendház ünnepén – Gonzaga Szent Alajos napján – barátságos atyák-apák focimeccsel és közös agapéval adtunk hálát a szalézi jelenlétért. Nagy öröm volt a Bosco Band zenekart hallani.

Június 10-én Karizmák ünnepe volt Máriaremetén. Innen a fiatalok és rendtársak biciklivel indultak útnak és élményekben gazdagon tértek haza.

Június 8-án, Boldog Sándor István, vértanú szalézi testvér emléknapján játékdélután volt a róla elnevezett parkban, amit a helyi önkormányzat is támogatott.

Mély megrendüléssel, de Isten akaratában megnyugodva fogadtuk Havasi József atya halálát. Engesztelő szentmisét mutattunk be lelki üdvéért. Nagy veszteség az ő halála, mind a Magyar Szalézi Tartománynak, mind az Óbudai Rendháznak! A magyar szaléziak újraindulása, újjászervezése és felvirágoztatása az ő nevéhez fűződik. Tizennyolc évig volt tartományfőnök. Mindig dolgozott, az újpest-megyeri közösség aktív tagjaként élete végéig részt vállalt a tartomány munkájában.

Május hónap végén elbúcsúztunk a Tanoda csoporttól, a cserkészektől és a vacsorázás programban résztvevő segítőktől és gyerekektől is. Az építkezés miatt nem tudtuk nekik helyet adni a továbbiakban.

Az ifjúsági Alfa-kurzus ebben a hónapban tartotta záró együttlétét. Az év során minden csütörtök este Károly testvér vezetésével lelkesen jöttek a fiatalok. Lelkesítő és gyümölcsöző volt számukra a program.

Május 24-én volt az Országos Animátortalálkozó a Szent Péter és Pál Iskolában az ifjúsági szinódus fényében. Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik a szervezésben és a lebonyolításban is részt vettek.

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idei tavaszi alkalmát május 18-án rendezték meg – az előadások, műhelybeszélgetések a gyógyulás szentségeiről szóltak. Fiatalokkal és rendtársakkal mi is részt vettünk rajta.

Május hónap közepén Savio-focikupával emlékeztünk meg Savio Szent Domonkosról. Öröm volt együtt beszélgetni és boldogság volt látni a sok vidám arcot a versenyzés közben.

Májust, a Szűzanya hónapját pihenéssel, kikapcsolódással kezdtük. Egy egynapos közösségi kirándulást szerveztünk a rendtársakkal Szentendrére és a Rám-szakadékhoz.

Április a feltámadásról, az újjászületésről szólt: Húsvét után a rendtársak lelkigyakorlaton vettek részt Péliföldszentkereszten, ahol elmélyülhettek a szalézi lelkiségben és a karizmában.

A húsvétra való felkészülés kapcsán lelki napokat tartottunk több iskolában is: hamvazószerdán a  Budaörsi Katolikus Iskolában, nagyböjt során a Szent András Iskolában, a Szent Margit Gimnáziumban, és a Szent Péter és Pál Iskolában megszerveztük a gyóntatást. Keresztúttal, énekkari és ministránspróbával, lelki programokkal, szentgyónással készültünk húsvét szent ünnepére. Sokan voltatok itt a húsvéti szertartásokon, öröm volt Krisztus feltámadását együtt ünnepelni.

Fiatalok számára is voltak nagyböjti lelki hétvégék Péliföldszentkereszten. Mi is részt vettünk a fiatalokkal ezeken a programokon. Március végén rendkívüli vizitáció megnyitása volt nálunk, Tadeusz Rozmus, regionális atya vezetésével.

Egy különleges vendégünk is volt ebben a hónapban: Azbej Tristan államtitkár úr. A Szalézi Egyetemi Kollégiumban tartott előadást az üldözött keresztényekről és a Hungary Helps programról. Elmondta, hogy több mint 245 millió keresztény van veszélyben a hite miatt a világban. Erkölcsi felelősségünk, hogy kiálljunk az üldözöttek mellett.

Március 13-án Havasi József atyának a 90. születésnapját ünnepeltük agapéval, majd szentmisével. Közösen emlékeztünk vissza az elmúlt évtizedekre. Jelenléte, szavai megerősítettek bennünket.

Március első vasárnapján a szalézi rendtársaknak Családi Napot szerveztük, ahol kötetlenül lehetett beszélgetni, megosztani az örömeinket és élményeinket.

Február is eseménydúsnak bizonyult: több rendtársunk részt vett az egyhetes tartományi káptalanon.

Egész napos Csocsóbajnokságot tartottunk, ahol nemcsak a fiatalok, de a rendtársak is részt vettek a bajnokságban. Köszönjük Károly testvér fáradozását és munkáját a szervezésben és a lebonyolításban. A kollégiumban ezt a napot disznóvágással töltöttük: társasoztunk, együtt voltunk, jó hangulatban telt a nap. Így dupla öröm volt számunkra.

Február 11-12-én a komáromi Magyarock Dalszínház művészei bemutatták a Don Bosco élete nyomán írt „Gyermekek fénye” című rockoperát az Óbudai Kulturális Központban! Csodálatos élmény volt hallani és látni Don Bosco életét. Öröm volt megtapasztalnia nagy érdeklődést.

A hónap elején, februárban 2-án volt a szerzetesek találkozója a ferenceseknél. Minden évben ezen a napon tartják a szerzetesek világnapját. Mi is részt vettünk ezen az ünnepen.

Február 3-án ünnepeltük Don Bosco atyánkat szentmisével, amit Ábrahám Béla atya mutatott be. A szentmisét Balázs-áldással fejeztük be. Utána ünnepélyes agapé volt a szalézi család tagjaival.

Január hónap szalézi hónap:

Don Bosco ünnepére imádsággal, emlékezéssel, lelki nappal, szentbeszéddel készültünk. Január 31-én – a szalézi munkatársakkal és rendtársakkal együtt egy közös társasjáték-estet tartottunk.

Január hónap közepén a fiatalok számára taize-i szentségimádást szerveztünk, csoportbeszélgetéssel és agapéval.

Januárban 14-én egy új jelölt, Csizy Ferenc érkezett hozzánk, a mi imádságunk gyümölcseként. Ezen a napon egy közösségi lelki napot is tartottunk Havasi József atya vezetésével. Így Isten kegyelmével és áldásával kezdhettük ezt az évet.

A fiatal rendtársak (Emmanuel, Sanyi és László ) részt vettek egy képzésen Rómában, ahol felkészülhettek a fogadalomtételre. Gazdagító és lélekemelő volt mindnyájuk számára.

Ebben az évben sok szép és áldott eseményeknek lehettünk részesei, amelyek formáltak minket: lelkünket és testünket egyaránt. Gyémántként maradnak meg az életünkben: kincsként őrizzük ezeket.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek az Óbudai Szalézi rendtársak nevében Istentől megáldott, boldog új esztendőt!

 

Imával

Sabu Joseph SDB

Igazgató