Vasárnapi híreink: Nagyböjt 3. vasárnap: Rendkívüli miserenddel

 1. Az online Szalézi Szellemi Műhely március 8-án (hétfőn) folytatódik. Téma: Folytatjuk a spanyol jezsuiták életművének áttekintését.
 2. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye március 5-én a vírusjárvány fokozott terjedése miatt új intézkedéseket vezetett be a nyilvános istentiszteletekre (szentmise, közös ima, keresztút ájtatosság…) vonatkozóan. Ennek megfelelően március 8. hétfőtől  szünetelnek a nyilvános istentiszteletek az egyházmegye egész területén. Ezért kápolnánkban hétfőtől a következő lelki tevékenységek lesznek:
  • SZENTMISE:

Hétköznapokon reggel 7.00-kor és este 18.00-kor a szentmiséket ÉLŐ-ben közvetítjük.  A szentmisék után 30 percen belül lehet jönni személyesen áldozni.

Vasárnapokon három szentmisét (8.00, 9.00, 18.00) fogunk közvetíteni. A szentmise után a templom délig lesz nyitva.

Aki szeretne imádkozni és áldozni, az jöhet egyénileg vagy kis csoportonként, illetve családonként is.

A már felvett miseszándékokat, a nép részvétele nélkül (“sine populo“) bemutatott szentmiséken végezzük el.

A szentmiséket online közvetítjük az Óbudai Szaléziak facebook oldalán.

  • SZENTSÉGIMÁDÁS:
   • Mindennap (hétfőtől – szombatig) 17.00 – 18.00-ig   az esti mise előtt a templomot NYITVA tartjuk. Ebben az időben el lehet jönni személyesen imádkozni.
  • KERESZTÚT
   • minden pénteken 17.15-kor keresztutat végzünk, amelyben részt venni online formában lesz lehetőség.
 1. A Katolikus Karitász a nagyböjtben tartós élelmiszergyűjtést tart ez a héten március 7 – 14. között. Az adományokat a templomunk bejárata közelében elhelyezett dobozokban gyűjtjük a szentmisék idejében. A szegények megsegítéséért végzett fáradozásukat hálásan köszönjük!
 2. A Szentatya által meghirdetett Szent József évhez kapcsolódva az óbudai szalézi munkatársak közössége engesztelő kilencedet hirdet meg, elsősorban a nigériai üldözött keresztényekért, az áldozatokért, hozzátartozókért, és azért, hogy megszűnjön ez a szörnyű helyzet. Az imához mindenki egyénileg kapcsolódhat. A kilenced kezdő napja Szent József ünnepe előtt, március 10. szerdától. A kápolnánkban minden ONLINE reggeli mise után imádkozzuk!
 3. A kápolnaközösséghez tartozó rászoruló családokszámára újra indítunk gyűjtést. A járvány alatt a készpénz gyűjtését szeretnénk elkerülni. Kérjük tehát, hogy a felajánlott összeget a kápolna bankszámlájára utalják: Segítő Szűz Mária Lelkészség: 11784009–22224561 (adószáma: 19675905-1-41). A közlemény rovatba írják be: „rászoruló családok számára”. Múlt hónapban két családnak tudtunk segíteni.