Templomi hirdetések – A év – Pünkösd vasárnapja – 2011. június. 12.

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

1. A Szentatya, XVI. Benedek pápa 2011. június 6-án Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érseket Magyarország apostoli nunciusává nevezte ki. Imádkozzunk érte, Isten áldását kívánjuk magyarországi működésére!
2. A harangláb megáldási ünnepe június 19., vasárnap a 10.30-as szentmise után lesz.
3. Pünkösdhétfőn karizmák ünnepe lesz: A továbbiak a hirdetőn olvashatóak.
4. Idén is lesz tanyatábor- augusztus 8-14-ig. A szalézi munkatársak várják a 12 éven felüliek jelentkezését a kitett szórólapokon.
5. Június 17-én, az esztergomi papszentelés előtti estén 7-től-11-ig szentségimádást tartunk a szentelendőkért és hivatásokért. Este 8 órától Pál Feri atya tart előadást hivatásról, elköteleződésről. Az előadás része a papszentelésre való közös készületnek.  Június 18-án, szombaton a papszentelésre való közös utazást bérelt busszal szervezzük meg, amely templomunk elől indul reggel 8.00-kor, várható visszaérkezés 15.00 tájban lesz. A szentmise 10.30-kor kezdődik. Kérjük a busz költségéhez való hozzájárulást 500 és 1000 Ft közötti összeggel (a busz többi költségét mi álljuk). Kérjük a mihamarabbi befizetést a sekrestyében! A busz 45 fős, a kedves Testvérek addig fizethetnek be, amíg be nem telik. A szentelés után a bíboros úr vendégül látja az új papokat. A szalézi házakból jövő zarándokokat, vendégeket pedig szeretettel várjuk a Szent Adalbert Központ 37-38-as termeiben, ahol alkalom nyílik egy kis közös ünneplésre. Ott a helyszínen mi is készülünk szerény agapéval, de kérjük, hogy akinek módjában áll, járuljon hozzá süteménnyel, gyümölccsel, üdítővel.

Aznap este 8 órától ünnepeljük az új hivatásokat a muskátlivirágos sörest keretében. A zenés esten a Kistemplomos Lovagok együttes játszik.

6. Június 26-án, a Szent Péter-Pál Főplébániánk búcsúnapján 11 órakor a plébániatemplomban lesz dr. Khirer Vilmos pápai prelátusnak, plébános atyánknak aranymiséje. Kívánjuk, hogy az Úr Isten bőséges áldása szálljon rá!
7. Bíboros érsekünk írja a következőt: „A személyes egyházlátogatások során többször is tapasztaltam, hogy egyes katolikus szülők gyermeküket nem katolikus oktatási intézménybe íratják. melyekben előfordul, hogy az iskola a gyermekeket nem katolikus hitoktatásra, istentiszteletre és egyéb szertartásokra (pl. konfirmálás) kötelezi. Ezért fölhívja a figyelmet, hogy a három történelmi keresztény Egyház megállapodást írt alá 2006-ban, melynek értelmében minden fentebb említett cselekedet megsérti azt. Az intézmények nem kötelezhetik a tanulókat más, nem saját felekezetű hittanórák látogatására. Az Egyházi Törvénykönyv 1366. kánonja értelmében egyházi bűncselekményt követ el az a szülő, aki gyermekeit olyan iskolába adja, ahol a tanulókat nem katolikus hittanra, istentiszteletekre kötelezik, mert így a gyermekei katolikus nevelésére tett ígéretével ellentétesen cselekszik”- hangsúlyozza főpásztorunk.

 

8. A 2011 tavaszán DVD-n megjelent (Császár Tamás rendező és Gőbl Gábor producer által jegyzett) Pálosok – az ősi magyar rend című film tartalmától és jellegétől a Magyar Pálos Rend teljes mértékben elhatárolja magát.
9. A Főpásztor értesít minden kedves Testvért, hogy Budapesten, a Szent István Bazilika szentségi kápolnájában Keresztelő Szent János születésének ünnepén (június 24., péntek) 9.00 órától Jézus Szíve Ünnepén (július 1., péntek) 17.00 óráig a szentségimádási órák (9.00-től 17.00-ig minden nap) a papi és szerzetesi hivatásokért szándékkal lesznek meghirdetve.
10. A héten következő ünnepek: hétfőn Páduai Szent Antal egyháztanító, szerdán Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja, jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja van, a 9-es szentmisén tartjuk a tanévzáró, Te Deum szentmisét. Hétfőtől vége van a húsvéti időszaknak. kezdődik a (szép nyári) zöld időszak.
11. Megjelent a hírlevél! Vigyük, olvassuk, osztogassuk!

P. Andrásfalvy János SDB templomigazgató
drótposta: pajanos1@gmail.com, 20-823-3325