Templomi hirdetések – A év – Nagyböjt III. vasárnap- 2011. márc. 27.

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

1. A tartós élelmiszer felajánlásokat a sekrestyében továbbra is gyűjtjük.
2. A hírlevelünket bátran vigyük tájékozódás és programjaink ismerete végett.
3. Csatlakozzunk a jóság-liszt gyűjtéshez!
4. Várjuk a jelentkezőket a nagyheti éneklés próbáira hétfő este 8-kor.
5. Március 31-ére, csütörtök este fél 6-ra a Családi ünnepre a Szent István Bazilika elé vonulunk a hittanosokkal, de minden más érdeklődővel együtt. Ezért elmaradnak a hittanok, ellenben találkozunk a Szalézi udvaron, 3/4 5-kor.
6. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy első pénteken, április 1-jén egész napos szentségimádást tervezünk.  Ezért kérjük a kedves hívek feliratkozását a kitett lapon a hiányzó helyekre! A szentségimádást a reggeli mise után a templomban kezdjük, majd a házi kápolnában folytatjuk. Este 3/4 6-kor Jézus Szíve litániát mondunk, a mise után pedig újra kihelyezzük az Oltáriszentséget, de a templomban és kb. este 8-ig.  A  szentségimádásból lelkileg táplálkozik egész közösségünk.
7. Április 2 -án szombaton családos kirándulást szervezünk Vácrátótra. A részletek a szórólapokon olvashatóak.
8. A SZALIM nagyböjti lelkinapokra Péliföldszentkeresztre még lehet jelentkezni. További tájékoztatás a hirdetőtáblán és a szalézi honlapon!
9. Április 9-én lelki félnap lesz kápolnánkban Simon atya vezetésével. Információ: a szórólapokon olvasható. A program alatt a gyerekeknek az animátorok foglalkozást szerveznek Lovagok és hercegnők címmel. Nem csak a lelki félnapon részt vevők gyerekeit várják!
10. A tavalyi családos-családi nyári tábor és az azóta eltelt idő tapasztalatai alapján idén nyáron is megszervezzük ezt a közös nyaralást, beszélgetést, lelki töltekezést június 30 és július 4. között. Továbbiak a hírlevélben.
11. A keresztúti ájtatosságok tehát du. 1/4 6-kor kezdődnek.
12. Csütörtökön visszahozatta Tremmelné Hudik Katalin, restaurátor művésznő a Segítő Szűz Anya szobrát. A szobor eredeti pazar díszítését remekül újította meg, és mindezt az aprólékos, óriási munkát ellenszolgáltatás nélkül végezte templomunk javára. Ezúton az Úr áldását kívánjuk családjára, és köszönjük hozzáértő és áldozatos felajánlását!
13. A héten következő ünnepek: a héten elsőcsütörtökön papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, elsőpénteken 17.45-kor Jézus Szíve litánia, elsőszombaton loretói litánia, elsővasárnap 17.00-kor szentségimádás lesz.