Templomi hirdetések – A év – Húsvétvasárnap – 2011. ápr. 24.

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

hogy Krisztus tényleg feltámadott – jól esik ezt így is kimondani! Köszönjük a kedves testvéreknek a sok fajta és áldozatos segítséget: elsősorban az énekkarnak, különösen az őket felkészítő Csányné Mártinak! Köszönetünket fejezzük ki a takarításban, díszítésben, kertrendezésben, technikai segítségben vagy az imádságos háttér biztosításában résztvevő testvéreinknek is. Mindenkinek egy kis pihenést és áldott ünneplést kívánunk!
„Biztos út” címmel márianosztrai ifjúsági zarándoklatra hívnak minden fiatalt április 29 és május 1. között. Továbbiak a plakáton és a szórólapokon olvashatóak.
Levelező tagozaton katekéta és lelkipásztor munkatárs képzést hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Erről és az önkéntes beteglátogatók képzéséről is plakátokról és szórólapokról tájékozódhatunk.
Április 26-án, húsvétkedden oratóriumi találkozót tartunk reggel 10-től fél 4-ig, amire minden jó és rakoncátlan gyereket várunk, a többi szórólapon olvasható.
A kedves hívek figyelmébe ajánljuk, hogy ajánlják fel adójuk 1%-át a Katolikus Anyaszentegyházunknak abból az indokból is, mivel ebből biztosítja az Egyház szociális, oktatási tevékenységének jó részét. A másik 1% felajánlását tegyük a Bosco Szent János Alapítvány javára, amely magyar szalézi szinten támogatja a nevelési, oktatási, szociális tevékenységeket. Továbbiak a kitett plakáton és szórólapokon olvashatóak.
Kápolnaközösségünkön belül meghirdetjük a „Segítsünk egymásnak” mozgalmat, melynek részleteit elolvashatjuk a templom hátuljában elhelyezett szórólapokon.
A most következő szombaton, április 30-án fél 10-től lesz Savio Családi Nap, melyet plakátokon is már régóta hirdetünk, és este – program szerint –  a boldoggá avatandó II. János Pál pápáról nézünk filmet. Jöjjünk bátran az egész napos családi ünnepnek legalább egyik részére!
Nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy június 18-án, Esztergomban pappá szentelik De Paula Flavio és Misquitta Claudius diakónusainkat. Foglaljuk őket imáinkba!
A héten következő ünnepek: Húsvétvasárnap a délelőtti szentmisék után ételszentelést tartunk. Fehérvasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja, melyen a szokott feltételek mellett teljes búcsú nyerhető.

Húsvéthétfőn lesz Udvardy Gyögy püspök atya beiktatása a pécsi egyházmegye püspöki székébe. Imádkozzunk érte, hogy Isten áldása kísérje főpásztori feladatának teljesítésében!