Szellemi Műhely

Szalézi Szellemi Műhely Horváth Pál vezetésével

2018. szept-2020. ápr. A sorozat témája :

Folytatjuk az újkori keresztény szellemi élet nagy alakjairól, sorsfordító eseményeiről szóló sorozatunkat. Elsőként Kálvinról és a kálvinizmusról beszélünk, majd az anglikán reformáció következik. (2018 decemberig)

A folytatás Szent Ignác és a Jézus Társaság létrejötte, a Tridenti Zsinat és reformjai, ezt pedig a korai barokk nagy alakjainak (Borromei Szent Károly, Szalézi Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp, a spanyol misztikusok portréi követik.

 

2020. tavasz A járvány hetei, hónapjai alatt, a rendkívüli helyzetre tekintettel a Szellemi Műhely oldalán az élő sorozat fenti témájától eltérő tárgyú elmélkedéseket hallgathatunk Horváth Páltól.

2020. május, 23. Pünkösdi elmélkedés Szt. II. János Pál pápáról. (mp3)

2020. április, 5. Az a szent három nap – virágvasárnapi elmélkedés. (mp3)

2020. március 28. Nagyböjt és karantén (mp3)

 

2020. őszi sorozat: Az ázsiai missziók kezdete

A járvány helyzet miatt a sorozatot indító első, élő alkalom után offline hangfelvételeket hallgathatunk Horváth Páltól. 

A Szellemi Műhely mostani féléve a távoli vidékeken kibontakozó keresztény missziót, annak jeles alakjait veszi sorra, középpontjában a jezsuitákkal és a távol-keleti munkájukkal. Valójában ez  portré-sorozat, hátterében a korabeli történelem és egyháztörténet eseményeivel, vitáival. Mindez pedig része annak a hosszú folyamatnak, amely keretében a barokk, újkori szellemi életről próbálunk számvetést készíteni.

2020. szept. 14 . (bevezető, élő alkalom, mp3)

2020. szept. 28. A mostani adás tárgya annak a két jezsuitának az életét tekinteni át, akik elsőként jutottak be a kontinentális Kínába. Ez Ruggieri esetében rövid intermezzo volt, hiszen vissza kellett térnie Itáliába, hogy a távolból támogassa a misszió ügyét. Matteo Ricci viszont, akiről ez alkalommal csak Pekingbe való eljutása előtti korszakáról szólunk, az akkomodációs, alkalmazkodási módszer kidolgozásával és magabiztos kínai nyelvtudásával már megelőlegezte a későbbi másfél évszázad missziós sikereit. (mp3)

2020. okt. 12. Jezsuita misszionárius és császári mandarin – Matteo Ricciről, akinek személyében először nyílt meg a kereszténység előtt a Kínai Birodalom. (mp3)

2020. okt. 26. A Ricci utáni emberöltő a kínai jezsuita misszióban, megtelepedés Pekingben. (mp3)

2020. nov. 9. Jezsuita csillagászok, térképészek Pekingben. (mp3)

2020. nov. 23. További jezsuiták pekingi működéséről, folyt. (mp3)

2020. dec. 7. A pekingi jezsuita misszió végnapjai. Arról a korszakról lesz szó, amelyben a Rend Róma és Peking szorításában a Társaság feloszlatásáig már nem tudott gyarapodni Kínában. (mp3)

2020. dec. 21. A Szellemi Műhely idei utolsó alkalmán Peking után visszatérünk Európába, és a spanyol morálteológia megújulását vesszük szemügyre. Ennek fő kezdeményezője Juan Azor volt, az ő életművéről lesz szó. (mp3)

 

2021. tavaszi sorozat: A téma továbbra is a spanyol barokk skolasztika szellemi életének áttekintése 

2021. jan. 25. Ma arról lesz szó, hogy melyek voltak azok a kegyelemtani és erkölcsteológiai alternatívák, amelyek a spanyol barokk skolasztika virágkorához vezettek. (mp3)

2021. feb. 8. A Szellemi műhelyben folytatjuk a spanyol barokk dominikánus iskolájának áttekintését, szereplését a korszak nagy kegyelemtani vitájában. (mp3)

2021. feb. 22. A domonkos barokk iskola végórája, a nagy domonkos tanítók. (mp3)

2021. márc. 1. A 16. sz.-i jeles jezsuita hittudósok sorának áttekintése. (mp3)

2021. márc. 8. A barokk spanyol jezsuita teológusainak bemutatását folytatjuk. Olyanokat is sorra véve, akik a távoli Prágában dolgoztak, vagy szinte minden korabeli tudomány történetébe is beírták a nevüket. (mp3)

2021. márc. 22. Misztikus gondolkodók a 16. századi Hispániában (mp3)

soron kívül:

  • Nagyböjti elmélkedés Horváth Páltól (mp3)
  • Rövid gondolatok a szent három nap ma is érvényes üzenetéről (mp3)

2021. ápr. 19.  A téma továbbra is a spanyol barokk misztika, jezsuita, ferences és karmelita atyák életének és életművének áttekintése. (mp3)

2021. máj. 3. A mostani alkalommal a spanyol aszketika és misztika két olyan alkotójáról lesz szó, akiket az Egyház szentjeiként emelt az oltárra. (mp3)

2021. máj. 17. A téma olyan barokk teológus szerzők életműve, akik nem a dogmatika, a morális vagy a misztika, hanem a hitünket kifejezni képes szépirodalom világában alkottak jelentőset, olyanok, mint Tirso de Molina vagy Balthasar Gracián. (mp3)

2021. máj. 31. A tavaszi sorozat záró darabja. A téma olyan szerzők számbavétele, akik nem a teológiában, hanem a barokk kor természettudományában alkottak nagyot, mint Christoph Clavius, Athanasius Kircher jezsuiták, vagy laikus hívőként Galileo Galilei. (mp3)

 

2022. tavasz

Szt. II. János Pál encikliáiról hallunk a most megkezdett sorozatban.

2022. feb.7.  A Redemptor Hominis enciklika a Megváltóról. (1979 március) (mp3)

2022.feb.21. Dives in Misericordia (‘Irgalomban gazdag Isten’ kezdetű) enciklika az Atyáról. (1980 november, Advent) (mp3)

2022.márc.7. Dominum et Vivificantem (“Urunk és Éltetőnk”) enciklika a Lélekről (1986 május 18., Pünkösd). (mp3)

2022.márc.21.  Laborem exercens (“Munkát végezve”) kezdetű körlevél a munka szerepéről ember voltunkban (1981. Pünkösd, a Rerum Novarum, “Új dolgok” enciklika 90. évfordulója). (mp3)

2022. ápr.4. Sollicitudo Rei Socialis enciklika a társadalmi felelősségvállalásról (1987. december) (mp3)

2022. máj.2. Centesimus annus (1991.), első rész (mp3)

2022. máj.16. Centesimus annus (1991.), második rész (mp3)

2022. máj.30. Veritatis Splendor (“Igazság Ragyogása”, 1993) (mp3)

A tavaszi sorozatnak vége, ősszel pápai körlevelekkel folytatódnak a Szellemi Műhely alkalmak.