Szellemi Műhely

Szalézi Szellemi Műhely Horváth Pál vezetésével

 

2018. szept-2020. ápr. A sorozat témája :

Folytatjuk az újkori keresztény szellemi élet nagy alakjairól, sorsfordító eseményeiről szóló sorozatunkat. Elsőként Kálvinról és a kálvinizmusról beszélünk, majd az anglikán reformáció következik. (2018 decemberig)

A folytatás Szent Ignác és a Jézus Társaság létrejötte, a Tridenti Zsinat és reformjai, ezt pedig a korai barokk nagy alakjainak (Borromei Szent Károly, Szalézi Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp, a spanyol misztikusok portréi követik.

 

2020. tavasz A járvány hetei, hónapjai alatt, a rendkívüli helyzetre tekintettel a Szellemi Műhely oldalán az élő sorozat fenti témájától eltérő tárgyú elmélkedéseket hallgathatunk Horváth Páltól.

2020. május, 23. Pünkösdi elmélkedés Szt. II. János Pál pápáról. (mp3)

2020. április, 5. Az a szent három nap – virágvasárnapi elmélkedés. (mp3)

2020. március 28. Nagyböjt és karantén (mp3)

 

2020. őszi sorozat: Az ázsiai missziók kezdete

A járvány helyzet miatt a sorozatot indító első, élő alkalom után offline hangfelvételeket hallgathatunk Horváth Páltól. 

A Szellemi Műhely mostani féléve a távoli vidékeken kibontakozó keresztény missziót, annak jeles alakjait veszi sorra, középpontjában a jezsuitákkal és a távol-keleti munkájukkal. Valójában ez a portré-sorozat, hátterében a korabeli történelem és egyháztörténet eseményeivel, vitáival. Mindez pedig része annak a hosszú folyamatnak, amely keretében a barokk, újkori szellemi életről próbálunk számvetést készíteni.

2020. szept. 14 . (bevezető, élő alkalom, mp3)

2020. szept. 28. A mostani adás tárgya annak a két jezsuitának az életét tekinteni át, akik elsőként jutottak be a kontinentális Kínába. Ez Ruggieri esetében rövid intermezzo volt, hiszen vissza kellett térnie Itáliába, hogy a távolból támogassa a misszió ügyét. Matteo Ricci viszont, akiről ez alkalommal csak Pekingbe való eljutása előtti korszakáról szólunk, az akkomodációs, alkalmazkodási módszer kidolgozásával és magabiztos kínai nyelvtudásával már megelőlegezte a későbbi másfél évszázad missziós sikereit. (mp3)

2020. okt. 12. Jezsuita misszionárius és császári mandarin – Matteo Ricciről, akinek személyében először nyílt meg a kereszténység előtt a Kínai Birodalom. (mp3)

2020. okt. 26. A Ricci utáni emberöltő a kínai jezsuita misszióban, megtelepedés Pekingben. (mp3)

2020. nov. 9. Jezsuita csillagászok, térképészek Pekingben. (mp3)

2020. nov. 23. További jezsuiták pekingi működéséről, folyt. (mp3)