Sabu atya (szalézi közösségünk igazgatójának) húsvéti üzenete

Kedves Testvérek!

Sok mindent lehet szeretni a húsvétban: a családi összejöveteleket, az ajándékba kapott sok csokoládét, a nyuszit. De a húsvétnak ennél egy sokkal mélyebb értelme is van. Igen, ez a sokak által nagyon várt ünnep emlékezés a Krisztus irántunk tanúsított szeretetéről és végső áldozatáról. Feltámadott, ezért valóban van mit ünnepelnünk!

Húsvét ünnepe állandóan változik a naptárunkban, ezzel is emlékeztetve bennünket arra, hogy a húsvét nem egyszerűen csak egy nap. A feltámadás történetéről egész  évben beszélhetünk. Ennek a történetnek ugyanis mindig mélyebb értelme van. Ez a történet adja a hitünk lényegét;  Krisztusban legyőztük a halált és meghívást kaptunk az örök életre. Ha erre emlékezünk egész évben, akkor megszabadulhatunk a bűneink terheitől és egyben örömteli kegyelmeket is kaphatunk nap mint nap.

Krisztus feltámadása okot ad arra, hogy ne csak a mai napnak éljünk, hanem a jövőben is reméljünk, bármilyen nehéz körülményekkel is szembesülünk. Tiszteljük Krisztus áldozatát minden nap.  Fontos, hogy tisztelettel övezzük Őt húsvétkor. De arra kell törekednünk, hogy ezt a tiszteletet egész évben fenntartsuk. Ezt megtehetjük például a biblia olvasásával, vagy közös imádkozással, illetve hálaadással a rengeteg kegyelemért, amit az életünkben kaptunk.

Legyünk együttérzőek és irgalmasok mások felé, ahogy Jézus példát adott erre. Ő folyamatosan szeret minket, még akkor is, amikor mi továbbra is bűnöket követünk el. Az Ő szeretete képes átformálni bennünket. Emberileg lehetetlen ezt a feltétel nélküli szeretetet elérni, mégis megtehetünk mindent, hogy kövessük az Ő példáját; még akkor is, amikor ez nagy kihívást jelent számunkra. Köteleződjünk el a rendszeres ima mellett. Úgy gondoljunk húsvétra, mint egy hitbeli, újévi fogadalomra.

Ez egy lehetőség, hogy az imában teljesen megerősödjünk. Próbáljuk meg beépíteni az imát a mindennapjainkba. Egy-egy rövid ima a nap során megtart bennünket a hitben, és megerősít az Istennel való kapcsolatunkban. Tegyünk erről bizonyságot szüntelen!

Emlékezzünk Krisztus ígéretének reményére és megújulására, hasonlóan mint ahogyan a tavaszból nyár lesz. A tavasz egy nagyobb tudatosságot kölcsönöz húsvét ünnepének. Ezaz  évszak az új kezdetet jelenti számunkra.

Van egy brazíliai különleges növény, amelyet Galamb orchideának hívunk. Új-Zélandon is megtalálható. Ez a növény húsvéti időben virágzik. Formája miatt a Szentlélek virágának is nevezik, mert egy gyönyörű hófehér szárnyaló galambra hasonlít.

Húsvét számunkra is a virágzás ideje. Az emberiség Krisztus előtt nem tudott igazán szárn

yalni. Krisztus elhozta számunkra a szabadulást és lelkünk virágzását. Ezt ünnepeljük húsvétkor.

Kedves Testvérek! Az idei húsvéti időszak számunkra is – Óbudai Szaléziak számára is – kézzel foghatóan elhozta a virágzás idejét. Már 100 éve itt vagyunk Óbudán. Ebben az évben napról napra megtapasztalhattuk a virágzás csodáját az építkezés kapcsán  is. Egy igazi kegyelmi időszak ez számunkra. Itt áll előttünk két csodálatos épület – Magyar Tartományunk Központja és az Ifjúsági Központ (Oratórium). Ez a két új épület, olyan számunkra, mint a galamb két szárnya: segít minket Krisztus erejével szárnyalni a fiatalokkal a fiatalokért. Az Óbudai Szaléziak számára ez az igazi húsvét!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek, az Óbudai Szaléziak nevében, áldott, kegyelmekben, virágzásban gazdag húsvéti ünnepeket!

P. Sabu Joseph SDB

Igazgató

Óbuda, 2021. április 3-én – húsvét ünnepén