A szentségek kiszolgáltatása

A következők a plébániával összhangban lévő tudnivalók:

Anyakönyvezés a plébánián van (keresztelés, bérmálás, házasság, temetés esetén).

Keresztelésre nálunk lehet jelentkezni legalább egy hónappal előbb, de felnőtt kereszteléséhez jóval előbb kell felkészülni. A gyermekkeresztelést a szülő jelentheti be. Keresztszülőnek csak olyan katolikus személyt kérjünk fel, aki a keresztelés előtt a szülőkkel együtt fel tudja ajánlani szentáldozását, vagyis katolikusan kötött házasságban él.

Elsőáldozás évente szokott lenni nálunk vagy tavasszal vagy ősszel. Előtte 1 éves felkészítőre járnak a legalább 3. osztályos gyermekek, rendszeresen járnak a vasárnapi szentmisére.

Bérmálás azok számára van, akik kétéves felkészítésbe rendszeresen bekapcsolódtak.

Gyóntatást a vasárnapi misék alatt tartunk, hétköznap pedig megkeresésre gyóntatunk a mise előtt vagy után.

Házasságkötésre január elején és szeptemberben indítanak a plébánián előkészítő katekézist. Ezek kezdete előtt kell jelentkezni azoknak, akik a következő félévben szeretnének esküdni. Ha valaki nálunk szeretne esküdni, akkor vagy elvégzi a plébánia tanfolyamát, vagy itt beszéli meg a személyes felkészítést, de mindenképpen a plébános adja az engedélyt.

Betegeink lelki ellátásáról időben gondoskodjunk. A  Margit kórházban egyéni kérés alapján ellátjuk a súlyos beteget: meggyóntatva, Oltáriszentséggel és betegek kenetével látjuk el. Hosszabb ideje súlyos betegségben szenvedő, idősebb betegeinket a nagyobb ünnepek előtt szívesen részesítjük szentségekben, ha időben bejelentik őket hozzátartozóik. Évente egyszer a templomunkban közös szentmisében szoktuk kiszolgáltatni a betegek kenetét. A kórházba emellett önkéntes beteglátogatók járnak, akik hetente gondoskodnak arról, hogy aki szentségekben kíván részesülni, ahhoz pap menjen.

Temetést az elhunyt lakóhelye (!) szerint illetékes plébánián kell bejelenteni. (Illik minden hívőnek tudnia, hogy melyik plébániához tartozik!)

 

Érdekességképpen a PLÉBÁNIAI katekézis 2011 tavaszán a következő volt:

“Ismerd meg katolikus hitünket!”
Hitünket ismertető és házasságra felkészítő beszélgetés-sorozat a plébánián.

Célja:

– hogy minden felnőtt korú érdeklődőnek lehetőséget adjon a katolikus hit alapjainak megismerésére,

– hogy a házasságra készülő fiataloknak összefoglalja hitünk tanítását és a házasságra felkészítse őket (az esketés csak így lehetséges!),

– hogy azokat a felnőtteket, akik megkeresztelkedtek, de eddig nem gyóntak és elsőáldozók sem voltak, e szentségek vételére felkészítse,

– hogy azokat, akik csak polgári házasságban élnek (és egyházi házasságból el nem váltak), házasságuk megszentelésére és gyermekük megkeresztelésére felkészítse.

A sorozaton bárki részt vehet!

Aki hiánytalanul jelen volt a beszélgetéseken, Krisztus tanítását és Katolikus Egyházunk életszabályait elfogadja, az kérheti a szentségek felvételét (keresztelés, elsőáldozás, házasság).

 

A katekézis témái, időpontok:

1. A hit – vallások kialakulása – Katolikus vallásunk.

2. Hitünk forrása a Biblia.

3. Isten – Szentháromság – teremtés

4. Bűnbeesés – megváltás – Megváltó

5. Ádámtól Jézusig – az Ószövetség összefoglalása

6. Jézus születése és gyermekkora – Szűz Mária

7. Jézus keresztsége – szentségek – keresztség – bérmálás

8. Jézus tanítása – gyógyításai – csodái

9. Tízparancs – Egyházunk öt parancsa

10. Bűnbánat – szentgyónás

11. Szentáldozás

12. A szentmise – Jézus halála és föltámadása

13. A házasság szentsége

HÚSVÉTI ÜNNEP!

14. A házasság szertartása

15. Családi élet, családtervezés

Csak azok esketését vállalják, akik a katekézisen részt vettek!