Lelkészségünk

Óbudai Segítő Szűz Mária Lelkészségünk a Római Katolikus Egyházhoz tartozik,

tehát egyrészt mint az Esztergom-Budapest Főegyházmegye lelkészsége az Óbudai Szent Péter Pál Főplébániához tartozik, másrészt a Don Bosco Szalézi Társasága (www.szaleziak.hu) szerzetesrend temploma.

A mi saját adataink: 1032 Bp. Bécsi út 175., tel: 368-6027 www.obudaiszaleziak.hu

Hivatalos óráink nincsenek, hanem telefonon, vagy a misék előtt és után lehet megkeresni a szalézi templomigazgatót, lelkipásztorokat.

Az Óbudai Szent Péter Pál Főplébánia adatai:
Internetes elérhetőség: www.peterpalplebania.hu
Email cím: obudaplb@gmail.com
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 168.
Telefon: 06-1-368-6424.
Más templomok miserendje az interneten: www.katolikus.hu.