Kápolnai hirdetések – C év évközi 32. vasárnap – 2019.11.10.

Segítő Szűz Mária Lelkészség

Óbudai Szent Alajos Szalézi Rendház

1032 Budapest, Bécsi út 175. kapolnaigsml@gmail.com Telefon: 06 (1) 368 6027

Kápolnaigazgató: P. Andrásfalvy János SDB: 20-823-3325
Rendházigazgató: P. Sabu Joseph SDB Telefon: 20/456-8079
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda lelki vezetője: P. Márkus Zoltán SDB 20-823-3350

Kápolnai hirdetések – C év évközi 32. vasárnap – 2019.11.10.
Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

 1. A következő vasárnapon Árpád-házi Szent Erzsébet asszonyunk, a Karitász védőszentje ünnepe közelében országos gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára.
 2. Mivel ebben a kápolnában nem túl gyakori a miseszándék befizetése, ezért néhány mondatban az Egyház szavaival megvilágítanánk a MISESZÁNDÉK magasztos, lelki haszonnal járó mivoltát. Miseszándéknak (intenciónak) azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miséző pap belefoglalja a szentmisét kérő szándékát, mivel a papnak jogában áll a misét akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani (vö. az egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának). Bármely élőnek bármely tisztességes szándékára szabad misézni. Bemutathatjuk valamely szent hittitok tiszteletére, bármely szent tiszteletére, az élőkért bármely szükségben és bármely megholtért. Ennek halottak napja közelében különös jelentősége van, hiszen „az elhunyt családja az így ünnepelt eucharistia révén megtanul közösségben élni azzal, aki elaludt az Úrban, miközben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja midőn vele, érte imádkozik” – fogalmaz a Katekizmus (KEK 1689). Az Egyházi Törvénykönyv (946. kánon) szerint a pénzbeli hozzájárulásról pedig tudni érdemes: a szentmiséért adott adománnyal nem a szentmise értékét fizetjük meg, hanem a krisztushívők…”hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek a fenntartása terén.” Ezért a kápolnaigazgató is bátorítja a kedves Testvéreket, hogy – például – ajánljanak fel elhunyt szeretteikért, vagy betegekért egy-egy szentmisét, s ilyen alkalomból a család is együtt imádkozik a legfenségesebb imában, Jézus áldozatában egyesülve a megjelölt szándékra.
 3. A kápolnaigazgató szeretné megdicsérni a szentségimádásban lelkesen résztvevő testvéreket, azokat különösen is, akik még föl is iratkoztak, s most már ugyanígy a takarításra jelentkező csoportokra is vonatkozik a dicséret. Egy kis túlzással – aki nem kap gyorsan észbe – az azon találhatja magát, hogy csak 2021-re talál időpontot 🙂 . Jelentkezni itt lehet. Az előtérbe kihelyezett papírlapra is föl lehet iratkozni.
 4. Portás-karbantartót keresünk. Jelentkezni a kápolnaigazgatónál lehet.
 5. Most hétfőn este 20 órakor Szellemi Műhelyre várják szeretettel a kedves testvéreket Horváth Pál vezetésével.
 6. Nov. 17-én, vasárnap délutánra Közösségi Vezetők és Feladatképviselők Fórumát hirdetjük. A részleteket a kiküldött levélben olvashatjuk.
 7. November 22-én, pénteken nem lesz Oratórium, mivel a Péter-Pál Iskola Szülői Bálja lesz a tornateremben.
  November 29-én, a pénteki oratórium keretében tartjuk az idei adventi koszorú készítésünket, amelyre mindenkit szeretettel várunk! Helyszín; a Péter Pál Iskola tornaterme, 16.30 órától lehet érkezni. Hozzájárulásként 700 Ft-ot kell fizetni. A koszorúkat az elkészülésük
  után ott megáldjuk. Koszorú alapot, zöld ágakat és gyertyát – apró száraz dísznövényeket, szalagokat – biztosítunk.
 8. November 23-án, szombaton a Segítő Szűz Mária Kápolnában, 17.00-18.00 között a NEK világméretű szentségimádáshoz csatlakozunk ifjúsági szentségimádással. Mindenkit szeretettel várunk, de jó, ha regisztrálni is tudunk a www.corpusdomini.iec2020.hu honlapon.
 9. Heti szentjeink, egyházi ünnepeink: Szent Márton püspök [november 11.], Szent Jozafát püspök, vértanú [november 12.], Magyar szentek és boldogok [november 13.], Nagy szent Albert püspök, egyháztanító [november 15.], Skóciai szent Margit [november 16.]
 10. Most vasárnap az esti szentmise után együtt énekeljük a zsolozsmát, amire mindenkit szeretettel várunk.