Kápolnai hirdetések – C év évközi 31. vasárnap – 2019.11.03.

Segítő Szűz Mária Lelkészség

Óbudai Szent Alajos Szalézi Rendház

1032 Budapest, Bécsi út 175. kapolnaigsml@gmail.com Telefon: 06 (1) 368 6027

Kápolnaigazgató: P. Andrásfalvy János SDB: 20-823-3325
Rendházigazgató: P. Sabu Joseph SDB Telefon: 20/456-8079
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda lelki vezetője: P. Márkus Zoltán SDB 20-823-3350

Kápolnai hirdetések – C év évközi 31. vasárnap –2019.11.03.
Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

  1. Akik mindenszentek ünnepén vagy halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel: legyünk a kegyelem állapotában, tehát biztosan akkor vagyunk, ha jó szentgyónást végzünk, majd szentáldozáshoz járulunk. A látogatáskor a pápa szándékára imádkozzunk egy Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégyet, illetve lehetőleg végezzünk egy jócselekedetet: pl. látogassunk meg egy szükséget szenvedő vagy nehézséggel küzdő testvérünket. A teljes búcsú elnyerhető november 8-ig.
  2. A halottak napja kapcsán említendő, hogy az Egyház így tanít a haldoklók felkészítéséről: „Különleges jelentősége van annak, hogy miként készült fel a haldokló a halálra, mennyiben őrizte meg cselekvéseiben az egyházzal való közösséget, illetve az isteni és katolikus hittel vagy az akarat vallásos meghajlásával elfogadandó igazságokhoz való ragaszkodást. A hozzátartozók számára is komoly felelősséget és kötelezettséget jelent – erejükhöz mérten – a haldokló lelki és szentségi felkészülésének elősegítése, valamint az elhunyt lelki üdvösségéért végzett közbenjáró cselekedetek végzése” (Ordo exsequiarium).
  3. Mivel ebben a kápolnában nem túl gyakori a miseszándék befizetése, ezért néhány mondatban az Egyház szavaival megvilágítanánk a MISESZÁNDÉK magasztos, lelki haszonnal járó mivoltát. Miseszándéknak (intenciónak) azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miséző pap belefoglalja a szentmisét kérő szándékát, mivel a papnak jogában áll a misét akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani (vö. az egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának). Bármely élőnek bármely tisztességes szándékára szabad misézni. Bemutathatjuk valamely szent hittitok tiszteletére, bármely szent tiszteletére, az élőkért bármely szükségben és bármely megholtért. Ennek halottak napja közelében különös jelentősége van, hiszen „az elhunyt családja az így ünnepelt eucharistia révén megtanul közösségben élni azzal, aki elaludt az Úrban, miközben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja midőn vele, érte imádkozik” – fogalmaz a Katekizmus (KEK 1689). Az Egyházi Törvénykönyv (946. kánon) szerint a pénzbeli hozzájárulásról pedig tudni érdemes: a szentmiséért adott adománnyal nem a szentmise értékét fizetjük meg, hanem a krisztushívők…”hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek a fenntartása terén.” Ezért a kápolnaigazgató is bátorítja a kedves Testvéreket, hogy – például – ajánljanak fel elhunyt szeretteikért, vagy betegekért egy-egy szentmisét, s ilyen alkalomból a család is együtt imádkozik a legfenségesebb imában, Jézus áldozatában egyesülve a megjelölt szándékra.
  4. A sok éves tapasztalat szerint a kápolna hívei és csoportjai mindig meg tudták oldani kápolnánk takarítását. 5-6 fő esetén fél és 1 óra között el lehet végezni a szokásos takarítást. Kérjük a csoportok vezetőit, hogy legyenek kedvesek, és iratkozzanak föl csoportjukkal egy-egy alkalomra a
    levelezőlistán körbeküldött kápolnatakarítási táblázaton a google dokumentumra. Az előtérbe kihelyezett papírlapra is föl lehet iratkozni.
  5. Portás-karbantartót keresünk. Jelentkezni a kápolnaigazgatónál lehet.
  6. Most hétfőn este 20 órakor Bibliakörre várják szeretettel a kedves testvéreket Dér Katalin vezetésével. Téma a Római levél, a keresztény etika alapjai.
  7. Nov. 17-én, vasárnap délutánra Közösségi Vezetők és Feladatképviselők Fórumát hirdetjük. A részleteket a kiküldött levélben olvashatjuk.
  8. Heti szentjeink, egyházi ünnepeink: Borromeo szent Károly püspök [november 4.], Szent Imre herceg [november 5.], A Lateráni Bazilika felszentelése [november 9.]