Kápolnai hirdetések – C év évközi 26. vasárnap – 2019.09.29.

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

 1. Kápolnai hitoktatás most csütörtökön kezdődik:
  – du. 5 órakor lesz: az elsőáldozási és az elsőáldozás utáni hittan;
  – este 8 órakor lesz a bérmálkozási hittan, és az ifjúsági hittan.
  Az ifjúsági csoportra korábbi Alfa kurzus tagok és érdeklődők is jelentkezhetnek Kovács Sándor testvérnél. Új tagokat is várunk. Az előbbiekben jelzett hittanokra, csoportokra jelentkezni lehet a sekrestyében. A ministránsfoglalkozásra jelentkezni a sekrestyében lehet. Az első hittanos  alkalom: e hét csütörtökön, október 3-án lesz, a kollégium előterében – Bécsi út 173. – találkozunk!
 2. Baji János atyát rozoga egészségi állapota miatt idősek otthoni gondozásba kellett helyeznünk. Tímár Mihály atya is az utóbbi napokban kórházba került. Imádkozzunk testi-lelki épségükért, látogatni lehet őket.
 3. Egy órás beszélgetés lesz a Mesterrel: a NEK-re való készület jegyében október 4-én, első pénteken a reggel 7-es szentmise után egész napos szentségimádást szervezünk az esti 6 órás szentmiséig. Kérjük, hogy akik egy-két órát vállalnak iratkozzanak föl a kitett lapra a kápolna bejáratánál – vagy a körbe küldött google dokumentumra – , mert csak abban az esetben tudjuk megtartani az Oltáriszentség imádságos őrzéséről. Mindemellett 17.15-kor rózsafüzér imádság, és 17.45 litánia lesz, 18.00-kor pedig orgonás esti szentmisét tartunk. Október 6-án, vasárnap 17.00-kor első vasárnapi szentségimádást tartunk. Beteg, nehezen mozgó testvéreink elsőpénteki áldoztatását megszervezzük, akik nem tudnak templomba jönni. Jelentkezni lehet a sekrestyében.
 4. Október 7-én, Rózsafüzér Királynője napján az esti szentmise előtt 17.30-kor rózsafüzért imádkozunk, az esti szentmise orgonás lesz. Október 8-án, kedden, Magyarok Nagyasszonya napján a reggeli szentmise orgonás lesz.
 5. Október 12-én szombaton 10.00 – 12.00 ministránsfoglalkozást tartunk, melyre szeretettel várjuk azokat a fiúkat, akik már ministrálnak vagy még csak érdeklődnek az oltár körüli szolgálat iránt. Jelentkezni Sándor testvérnél lehet.
 6. A közös espereskerületi zarándoklatra, október 23-ára, Bátára, a Szent Vér kegyhelyre, van még hely. A kitett plakátról tájékozódjunk! Jelentkezni a sekrestyében lehet.
 7. Jövő héten szombaton, október 5-én lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, amelyen mi is részt veszünk. Jelentkezni Sándor testvérnél lehet. A következő programok részletei a plakátokon olvashatóak: 5-én, szombaton Rózsafüzért Imádkozók X. Országos Találkozója lesz, és Baba-Mama-Papa Találkozó az Óbudai Egyetemen. A Pálos 70 zarándoklat és teljesítménytúra okt. 4-6. között, a 72 óra kompromisszum nélkül okt. 10-13 között lesz.
 8. Az idei „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért“ elnevezésű, világméretű imakezdeményezésnek a misszió lesz a témája, és a gyermekekkel főként a misszionáriusokért és új missziós hivatásokért imádkoznak. 2019. október 18-án, pénteken helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. A szervezők szeretnék, hogy a gyermekek „élő rózsafüzér csoportokat – rózsákat“ alkossanak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a gyermekek közt egy hónapra kiosztják a rózsafüzér húsz titkát, majd cserélnek. Aki ebben szívesen részt venne, az jelezheti szándékát a kápolnaigazgatónál, Zoli atyánál, vagy az oli@katolikus.hu email címen, ahol örömmel fogadnak visszajelzéseket a rózsafüzér effajta imádkozásáról.
 9. Döntések, kihívások, szenvedély – címmel október 25-27. között Don Bosco lelkiségében eltöltendő lelki hétvégét hirdet Ábrahám Béla, tartományfőnök atya pedagógusoknak, nevelőknek. Jelentkezni a www.szaleziak.hu oldalon lehet.
 10. Heti szentjeink: Szent Jeromos (hétfőn), A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT (LISIEUX-I) (KIS)
  SZENT TERÉZ [október 1.] Szent Őrzőangyalok [október 2.] Assisi szent Ferenc [október 4.)
 11. Most hétfőn este 20 órakor Szalézi Szellemi Műhely lesz.