Kápolnai hirdetések – A év nagyböjt 6. vasárnap – 2020.04.05.

Segítő Szűz Mária Lelkészség

Óbudai Szent Alajos Szalézi Rendház

1032 Budapest, Bécsi út 175. kapolnaigsml@gmail.com Telefon: 06 (1) 368 6027

Kápolnaigazgató: P. Andrásfalvy János SDB: 20-823-3325
Rendházigazgató: P. Sabu Joseph SDB Telefon: 20/456-8079
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda lelki vezetője: P. Márkus Zoltán SDB 20-823-3350

Kápolnai hirdetések – A év nagyböjt 6. vasárnap – 2020.04.05.
Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

  1. Jó együtt imádkozni még a médián keresztül is. Ezért a https://www.facebook.com/ObudaiSzaleziak hivatkozásra kattintva el lehet érni a szalézi templomi közvetítéseket az Óbudai Szaléziaktól: két vasárnap reggeli szentmisét 8 és 9 órai kezdettel, hétköznap reggel 7 órai és most már az este 6 órai szentmisét is.
   A nagyheti szertartás rendje a következő:
   NapIdőpont
   Április 5., virágvasárnap8.00, 9.00, 18.00
   Április 9., nagycsütörtök
   reggeli dicséret
   9.00
   Április 9., nagycsütörtök
   szentmise
   18.00
   Április 10., nagypéntek
   reggeli dicséret
   9.00
   Április 10., nagypéntek
   Isteni irgalmasság kilenced első napjának elimádkozása
   15.00
   Április 10., nagypéntek
   keresztút
   kb. 15.20
   Április 10., nagypéntek
   szertartás
   18.00
   Április 11., nagyszombat
   reggeli dicséret
   9.00
   Április 11., nagyszombat
   szentsír látogatás
   9.00-tól 16.00-ig
   Április 11., nagyszombat
   vigília
   19.30
   Április 12., húsvétvasárnap
   szentmisék
   8, 9, 18.00
  2. Fontos, hogy a szentmisékbe és nagyheti liturgiákba való online bekapcsolódásnak teremtsük meg a FELTÉTELEIT – amennyire lehet: ehhez küldünk egy filippínó szalézi összeállítását,
   amit itt lehet letölteni.
   A nagyheti szertartásokhoz mellékelünk egy segédlapot, amely elősegíti a liturgiákba való on-line bekapcsolódást. azt itt lehet letölteni: KÉSŐBB
   A szentmise liturgiáját követni a letölthető Adoremus kiadványban vagy az Igenaptárban érdemes.
   A nyitott templom előteréből el lehet vinni:
   – a szentelt barkákat
   – ugyanúgy az újonnan megjelent Szalézi Értesítőt
   és minden egyéb keresztény újságot (ÚJ Ember, Keresztény Élet, Képmás, stb.)
  3. A Magyar Katolikus Püspöki Kar közleményben megerősítette az eddigi rendelkezéseket.
   Mivel már az általános feloldozás is kockázatos ezért lehetséges, hogy a hívők a püspökkari ajánlás értelmében a következőt cselekszi tökéletes bánat felindításával:
   1. a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit,
   2. indítsa fel magában a tökéletes bánatot,
   3. ezzel vagy ehhez hasonló imával:

   Teljes szívemből bánom, Istenem,
   hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
   mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
   és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
   Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
   mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
   és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
   Atyám, Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot, hogy a Te kegyelmeddel Téged, szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
   de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
   Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.
   Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,
   legyetek velem! Ámen.

   A MKPK kijelenti, hogy akinek nincs alkalma arra, hogy a szentáldozását a húsvéti időben végezze el, az elvégezheti később. A közvetített misékben ajánlja a lelki áldozást, amely az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a saját áldozása után a pap buzdítja a híveket, elimádkozva velük pl. ezt az imát:

   Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
   a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
   Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
   hogy a lelkembe fogadhassalak.
   Mivel most nem tudlak
   szentségi módon magamhoz venni,
   jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
   Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen

  4. A magyarországi közös, Online oratórium több oratórium egyre fejlődik, fiatalok közreműködésével működik és itt érhető el:

   https://www.facebook.com/OnlineOratorium Megnyitás után lájkolni kell az oldalt!

  5. Szalézi animátoraink kezdeményezését szeretnénk hirdetni. Az animátorok minden vasárnap készülnek majd egy-egy videó bejelentkezéssel a kápolnaközösségünk családjainak, fiataljainak az ÓBUDAI SZALÉZI ORATÓRIUM youtubecsatornáján. https://www.youtube.com/channel/UC3Fz0hpUrXIsmEgILuwaoKA

   Ezek a videók a gyerekeknek szóló szentmise után (kb. 10 órától) lesznek elérhetők.

   Maradjunk kapcsolatban ilyen módon is!

  6. Kérjük, hogy a rendszeres imádságaink között kapjon helyet folyamatosan

   vagy a korábbi koronavírus elleni kilencedben is szereplő néhány soros imádság: https://obudaiszaleziak.hu/wp/wp-content/uploads/Ima-j%C3%A1rv%C3%A1ny-idej%C3%A9n.pdf vagy az Erdő Péter Bíboros Atya által ajánlott imádság.

  7. Heti szentjeinkről, egyházi ünnepeinkből: De la Salle Szent János [április 7.], Szent Szaniszló püspök, vértanú [április 11.]
  8. A www.obudaiszaleziak.hu honlap elején található a Segítő Szűz Mária Lelkészségünk bankszámlaszáma, amire a járvány idején perselyezés helyett utalni lehet. Segítő Szűz Mária Lelkészség számlaszáma tehát: 11784009 – 22224561 A szentmiseszándékok bejelentése telefonon keresztül is lehetséges a fent jelzett atyáknál.

   Köszönjük az adományokat!

  9. Isten éltesse sokáig a név- vagy születésnapjukat ünneplő kedves testvéreinket!

.