Kápolnai hirdetések – A év advent 1. vasárnap – 2019.12.01.

Segítő Szűz Mária Lelkészség

Óbudai Szent Alajos Szalézi Rendház

1032 Budapest, Bécsi út 175. kapolnaigsml@gmail.com Telefon: 06 (1) 368 6027

Kápolnaigazgató: P. Andrásfalvy János SDB: 20-823-3325
Rendházigazgató: P. Sabu Joseph SDB Telefon: 20/456-8079
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda lelki vezetője: P. Márkus Zoltán SDB 20-823-3350

Kápolnai hirdetések – A év advent 1. vasárnap – 2019.12.01.
Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek:

 1. Nagy szeretettel várunk sokféle korosztályt adventi lelki hétvégére Péliföldszentkeresztre december 6-8 között. Bővebb információ és jelentkezés a www.szalim.hu oldalon olvasható.
 2. Most hétfőn este 20 órakor Dér Katalin vezetésével Bibliakörre várják szeretettel a kedves testvéreket. A TÉMA a Római levél 13,1-7: Miért létezik állam? Miért nemzetek? Isten és az állam. A keresztény ember és az állam.
 3. Idén is elkészültek az óbudai szalézi munkatársak szorgos munkálatainak köszönhetően az “adventi buszjegyek“. A napi idézetek idén részletek az Egyház közös imádságából a karácsonyi készületre. A buszjegyeket az AJÁNDÉKozáson túl a GYŰJTÉST IS szolgálják. Az idei gyűjtés kedvezményezettje a szalézi oratóriumok számára játékokat készítő műhely. E célra kérik jó szívvel adott adományaitokat.
 4. December 1-jén, első vasárnapon 17-18h között elsővasárnapi szentségimádást tartunk, míg dec. 6-án, első pénteken a reggel 6-os roráté szentmise utántól egy napos beszélgetés lesz a Mesterrel: a NEK-re való készület jegyében az esti 6 órás szentmiséig. Kérjük, hogy akik egy-két órát vállalnak iratkozzanak föl a kitett lapra a kápolna előtérben – vagy a körbe küldött google dokumentumra – , mert csak abban az esetben tudjuk megoldani az Oltáriszentség imádságos őrzését.
  Mindemellett aznap 17.15-kor rózsafüzér imádság, és 17.45 litánia lesz.
  A Mikulás maga – miután láthatatlanul egész nap ott lesz december 6-án a kápolnában – december 8-án, vasárnap, a 9-es szentmise után fog érkezni látható alakban.
 5. Megjelentek a karácsonyi könyvkatalógusok, javasoljuk a katolikus vallásos irodalom böngészését. Megjelent a Don Bosco Kalendárium 2020-as száma. Érdemes elolvasni benne például a „Mentsük meg…” sorozatot, az Óbudai Szalézi történetét, a rendfőnök atya 2020-as strenna előzetes
  magyarázatát… Más értékes, új szalézi kiadványok a Don Bosco Kiadótól:
  Da mihi animas, Evangelii Gaudium Don Boscóval, Hajrá Don Bosco! – vidám rajzos füzetke, Három találkozás az Eucharisztiával, Hogyan neveljünk?, Imádkozzunk Don Boscóval, Legyetek vidámak!, Ragyogjátok be az életet, Szálljunk magasra. Ezek többnyire újabb kiadványok sok lelki épülést, derűt tudnak kelteni. A mintapéldányok a templom üveges hirdetőtábláján megtekinthetőek, a sekrestyében a könyvek megvásárolhatóak.
 6. A korábbi évekhez hasonlóan idén is zajlik a Szállást keres a Szent Család adventi imalánc.
 7. Adventben hétfőtől a hétköznapokon reggel 6.00 órakor rorate szentmiséket tartunk – tehát reggel 7.00-kor nem lesz szentmise. A rorátét csütörtökön gitáros zenével kísérik, szombatonként a szentmise után a szalézi munkatársak mindenkit rövid szeretetvendégségre hívnak.
 8. Farkas Balázs, a NEK szervezőbizottsága munkatársa előadást tart az Eucharisztikus Kongresszusról december 1-jén, vasárnap 16 órakor a főplébániai Péter-Pál házban. Témája: a NEK programja, elsőáldozás, regisztráció.
 9. Keresztény Karácsonyi Könyvvásár lesz december 13-14-én, amelyen 48 keresztény könyvkiadó árulja könyveit, CD-it, kegytárgyait. Részletek a kitett plakáton és szórólapokon láthatóak.
 10. Adventi lelki félnap lesz felnőtteknek 2019. december 15., vasárnap 14:30-17:45 között a Don Rua teremben. A program eddigiekhez hasonlóan tartalmaz tanítást, szentségimádást, gyónási lehetőséget. Erre az alkalomra a gyerekvigyázást nem tudjuk megszervezni.
 11. Heti szentjeink, egyházi ünnepeinkből: XAVÉRI SZENT FERENC áldozópap [december 3.], DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS áldozópap, egyháztanító [december 4.], SZENT MIKLÓS, püspök [december 6.], SZENT AMBRUS, püspök és egyháztanító [december 7.], idén Szűz Mária
  szeplőtelen fogantatása ünnepe december 9-re került át.