Bibliakör 2016./ I. félév tematika és hanganyag

2016./ I. félév témája: PRÓFÉCIÁK A SZABADÍTÓRÓL, előadó Dér Katalin.

A sorozat tematikája:

Miért adott Isten sok évszázadon át olyan rengeteg előrejelzést az újszövetségi történésekről, a Messiásról? Miért közölt előre számos egészen apró, látszólag jelentéktelen kis részletet is e titokzatos személyről? Milyen többletet adnak ezek Jézus megismeréséhez? Miért ment mégis feledésbe mára oly sok messiási prófécia, köztük nagyon lényegesek is? Miért nemcsak szavakkal közölte Isten, amit a Messiásról tudatni akart, hanem tettekkel, jelképes cselekedetekkel is? És miért csak saját Fia áldozata árán tudta megvalósítani az emberek megszabadítását: mit mondanak erről a próféciák?

2016.01.25. A messiási próféciák – bevezető (mp3)

2016.02.08. Mikor kellett fellépnie a Messiásnak? (Dán 9,24-27) (mp3)

2016.02.22. Jézus, a Mózeshez hasonló próféta (MTörv 18,15-19) (mp3)

2016.03.07. Az ősevangélium (Ter 3,14-15) (mp3)

2016.03.21. “Isten Szolgája” énekek (Izajás 42., 49., 50. és 52-53.) (mp3)

2016.04.04. Valóban feltámadt? — A feltámadás hitelessége (mp3)

2016.04.18. A születés próféciái és Jézus Krisztus személyének titka (mp3)

2016.05.30. Próféciák a Messiás haláláról, temetéséről, pokolra szállásáról, feltámadásáról és mennybemeneteléről (mp3)