BESZÁMOLÓ: Óbudai Közösségi Fórum

A6_szorolap_forum (1)Virágvasárnap délelőttjén az Óbudai Rendház focipályán a helyi szalézi munkatársi csoport Fórumot szervezett az óbudai közösség körül tevékenykedő kis csoportok közreműködésével.
Mottónk Jézus felszólítása volt: “Menjetek ki ti is a szőlőmbe!” (Mt 20,7)
Az Óbudai Szalézi Közösség is egy szőlőskert, amiben több fajta gyümölcs érlelődik karizma, lelkület, korosztály szerint. De vajon ismerjük-e a fajtákat, a mellettünk szüretelő társat, a közös célt és az előttünk haladókat, mint példának okáért rendalapítónkat, Don Boscót? Hogy tovább keressük a válaszokat, és egymást jobban megismerjük, teremtettük ezt az alkalmat, ahol közösségünk 16 különböző csoportja jelent meg.
Nagy szükségét éreztük ennek, mert az évek folyamán azzal a sajnálatos ténnyel szembesültünk, hogy a kápolnában létező csoportok nem ismerik egymást, nincs egy jól látható és érthető „térkép” az eligazodáshoz a közösségen belül. Bár a háló létezik, az összekötő csomókat nem mindig tudjuk megfogni, szükség esetén nem tudunk belekapaszkodni. Nehézkes az újonnan érkezőket bevonni a már kialakult csoportokba, illetve a közeledni, szolgálni vágyó társaink nehezen találják meg hol is nyithatnak be a „szőlőbe”.
A január óta szerveződő Fórum, azzal a céllal született meg, hogy a közösségek közti párbeszéd könnyebb legyen, hogy a csoportvezetőkön keresztül információs csatornák alakuljanak ki. Örömmel tapasztaltuk, hogy ez már az előkészítő egyeztetések ideje alatt gyorsan kialakult, minden fél megelégedésére. De talán sokkal fontosabb, hogy közösségünk saját erejére akartuk felhívni a figyelmet: megjeleníteni, hogy a sok kisebb vállalás, egyének és csoportok hozzájárulása által nem hogy összeadódik, de meghatványozódik közösségünk összetartó ereje. Nagyon fontosnak érezzük, hogy jellé válhassunk a világban. Isten országának építését tudatosan tegyük! Ennek megélésében segíthet egy ilyen esemény, ahol megmutatkozik a közösséghez tartozás öröme, s ez az öröm remélhetőleg átragad a még kereső társainkra is.
Csoportjaink színes programmal készültek, s várták a virágvasárnapi misék után a híveket, akik szórólapokat is vihettek magukkal, érdeklődésüknek megfelelően. A baba-mama klub, a családos közösségek, a gyerek csoportok és a cserkészcsapat játékokkal, kézműves foglalkozásokkal invitálták asztalaikhoz az érdeklődőket. A zenekarok, kórusok, a leány schola, az animátorok és a nyugdíjas klub asztalainál megismerkedhettünk a tagokkal, sok fénykép és élménybeszámoló adott ízelítőt az együtt töltött alkalmakról. Nem maradtak el a ministránsok, szalézi atyák és testvérek, szalézi munkatársak sem. Kiemelt programunk, a reggeliztetés és korrepetálás „próbareggelivel” készült. Imahátterét (mások mellett) adja a Rózsafüzér társulat és az Irgalmasság órája. A szalézi lelkiségi irodalmat pedig a Don Bosco Kiadó kiadványaiból ismerhettük meg. Plakát formában pedig összesítettük a közösség kisebb egységeinek elérhetőségeit, s ezeket a szalézi kápolnához tartozó iskolában, óvodában, kollégiumban is elhelyeztük.
Egyik legszebb gyümölcse az összefogásnak, hogy elkészült az “IMASZÁNDÉK” doboz, ami a templom bejáratánál újságos-asztalon került kialakításra. A ládába bedobott szándékokat minden pénteken kivesszük, és szétosztjuk közösségünk csoportjai közt, akik a megjelölt szándékért fognak imádkozni egy héten keresztül. Így szeretnénk erősíteni közösségünk imaéletét és összetartozását.
Ezen a délelőttön az összefogás első „gyümölcsválasztéka” került közszemlére. Szándékaink szerint évente ismétlődő esemény lehet ez Fórum. De bízunk benne, hogy az évközbeni együttműködés – a személyes kapcsolatok megerősödése révén – Istennek tetsző módon fogja Óbuda nagyobb közösségét szolgálni.
Erre biztatunk mindenkit és a csoportjainkat is, hogy lépjenek ki saját megszokott „köreikből” és tágítsák a határokat. Csak akkor lehetünk együtt egységben, ha tudunk egymásról, tevékenységeinkről, lehetőségekről és meg is osztjuk azt. Nem csak önmagunknak, hanem a közösségünknek is öröm, ha részt veszünk közös szervezésű programokon is. Biztatunk mindenkit, hogy bátran szólaljon meg, ha a szívében indíttatást érez új lehetőségekre, és azokat kreatívan igyekezzen meg is valósítani! Ferenc pápa is arra szólít fel mindenkit enciklikájában, hogy a „mindig így csináltuk” langyosság helyett „…legyen bátor és kreatív a saját közössége célkitűzései, stílusa és evangelizáló módszere újragondolásának feladatában.” Erre is kiváló közeg a Szalézi Család! Vannak szentjeink, akik példával jártak előttünk a közösségi élet és Isten Országának építésében. Don Bosco atyánk, Sándor István vértanúnk jó példával szolgálnak számunkra a közösségi életünk újragondolásában. Mutassuk meg kik vagyunk és újítsuk meg saját közösségeinket is! Ez volt az első ilyen jellegű Fórum Óbudán, de hívjuk életre többször is, mert a misszióról, amire Jézus Krisztus küldött mindet, saját házunk táján sem feledkezhetünk meg!
Olyan jó volt látni ezen az együtt eltöltött délelőttön, hogy milyen sokfélék vagyunk, de mégis egy a vágyunk. Jó érzés ehhez a közösséghez tartozni, érezni a megtartó szeretetet!
Rácz Zs. Enikő és Bángi-Magyar Anna
szorolap_hatlap (1) (1)