4. Adventi Vasárnapi hirdetések – 2018. december 23.

 1. Karácsonyi Ünnepünk menetrendje, december 24-én (hétfőn):
  • Rorate szentmise; 6.00 órakor
  • Pásztorjáték a templomban; 16.00 órakor
  • Éjjel, 23.00 órától a Szalézi Munkatársak által összeállított műsor, lelki ráhangolódás és a Karácsonyi Kilenced befejezése a templomban,
  • majd 24.00 órától Éjféli Szentmise
 2. December 25 (kedd): Urunk Születésének Főünnepe – Ünnepi miserendet tartunk!
  8.00, 9.00, 10.30, 18.00
 3. December 26 (szerda) Szent István első vértanú ünnepe; szentmisék 8.00 és 18.00
  órakor lesznek.
 4. Ezt követő napokon – Szent János és az Aprószentek ünnepein is – 7.00 és 18.00 órakor
  lesznek szentmisék. (Ez a hétköznapi miserend.)
 5. Jövő héten vasárnap; a Szent Család vasárnapja. A 9.00 órai szentmise után lesz a
  családok megáldása – ugyanakkor várjuk a bátrabb szellemű ministráns Édesapákat is,
  ezen a napon gyermekeik mellé, az Oltárhoz.
 6. Év végi Hálaadásunk december 31-én (hétfőn), az esti szentmise keretében lesz; 18.00 órakor.

A kedves híveknek, – Jótevőinknek, Munkatársainknak, Gyerekeknek és
Fiataloknak, Időseknek és Betegeknek – és akik imáikkal is segítenek
Bennünket; Istentől megáldott békés, kegyelemteljes Karácsonyt kívánunk!