2022. Nagyheti szertartások rendje

VIRÁGVASÁRNAP: 

  8.00: Szentmise (Passió. Olvas)

  9.00: Szentmise: (Barkaszentelés és körmenetet végzünk)

10.30: Szentmise (Passió: Énekel)

18.00: Szentmise (Passió. Olvas)

 

NAGY SZERDA 

16.30: Ministránspróba

 

NAGYCSÜTÖRTÖK

17.00: Szentgyónási lehetőség

18.00: Szentmise az utolsó vacsora emlékére (lábmosás)

19.30: Jeremiás siralmai

21.00-ig: Személyes szentségimádás.

 

NAGYPÉNTEK

10.00: Ministránspróba                                                  

15.00: Keresztút (Udvaron) 

18.00: Az Úr Jézus szenvedésének ünneplése 

            Jeremiás siralmai

 

NAGYSZOMBAT

07.00: Laudes – Szentsír virrasztás.

10.00: Ministránspróba. 

16.30 – 18.30: Szentgyónási lehetőség.

20.00: A tűzszentelés az udvaron történik.

Szentmise után feltámadási körmenet.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP

 Szentmisék: 8.00, 9.00, 10.30. és 18.00

 

HÚSVÉTHÉTFŐ

 

Szentmisék: 8.00 és 18.00.