2018. NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE

 

Március 24-én, szombaton templomi nagytakarítást végzünk 9 órától. Várunk mindenkit!

VIRÁGVASÁRNAP (márc. 25.)

Misék: 8.00

A 9.00 mise után, a 10.30: kezdetén egyben végezzük a Körmenetet – mise.

18.00: Mise

NAGYSZERDA: (márc. 28.) – Gyóntatás 7.00 – 21.00 Egész nap!

NAGYCSÜTÖRTÖK (márc. 29.)

7.00: Reggeli dicséret

9.00: Ministránspróba

18.00: Szentmise az utolsó vacsora emlékére, majd Jeremiás siralmai

20.30: Szentségimádás a rendház kápolnában 24.00-ig

NAGYPÉNTEK (márc. 30.)

7.00: Reggeli dicséret

9.00: Ministránspróba

15.00: Keresztút, alatta gyónási lehetősé

18.00: Az Úr Jézus szenvedésének ünneplése, majd Jeremiás siralmai, Szent Sír megnyitása

NAGYSZOMBAT (márc. 31.)

7.30: Reggeli dicséret a Szent Sír előtt

9.00: Ministránspróba

HÚSVÉTI VIGÍLIA (márc. 31.)

21.00: A tűzszentelés Szentmise után feltámadási körmenet, ételszentelés, majd örömkoccintás.

HÚSVÉTVASÁRNAP (ápr. 1.)

Szentmisék: 8.00; 9.00; 10.30; 18.00

HÚSVÉTHÉTFŐ (ápr. 2.)

Szentmisék: 8.00; 18.00