2017. NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE

Virágvasárnap

08.00: Mise

09.00: Mise

10.30: Körmenetet végzünk – mise

16.00: Bűnbánati liturgia és gyónási lehetőség

18.00: Mise – alatta gyónási lehetőség

 

Nagycsütörtök

07.00: Reggeli dicséret

10.00: Krizma szentelési mise a Szent István Bazilikában

17.00: Gyónási lehetőség

17.00: Ministránspróba

18.00: Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Jeremiás siralmai

20.30: Szentségimádás a rendház kápolnában

 

Nagypéntek

07.00: Reggeli dicséret

09.00: Ministránspróba

15.00: Keresztút, alatta gyónási lehetőség

17.00: Gyónási lehetőség

18.00: Az Úr Jézus szenvedésének ünneplése

Jeremiás siralmai

 

Nagyszombat

07.30: Reggeli dicséret a Szent Sír előtt

09.00: Ministránspróba

21.00: Húsvéti Vigília

A tűzszentelés a focipályán történik

Szentmise után feltámadási körmenet, majd örömkoccintás.

 

Húsvétvasárnap

Szentmisék: 8.00; 9.00; 10.30; 18.00

 

Húsvéthétfő

Szentmisék: 8.00; 18.00